Undervisning 2015

Hej.

Tack för att du visar intresse.img_8605-be-text-gra1

Undervisningen 2015 är uppdelad i två delar- Januari till och med  Juni 2015 och Juli till och med December 2015.

Under första halvåret finns undervisning om bla ”Skulden och skammen”, Herren är den gode domaren” och Kvinnligt eller manligt…..” och under hösten undervisades det om ”Antikristliga personligheter”, ”Finns Babel hos oss” och ”Frukta inte du himmelska medborgare” och några andra ämnen.

Tryck bara på den del du vill se närmare på så kommer undervisningen upp. Se menyn här ovanför.