Varför denna nya hemsida

Förklaring till förändringar.                       Domsjö 2016-10-10

Hej alla vänner och välkomna till Sundsgruppens nya hemsida.

Som ni ser så har nu Sundsgruppen öppnat en egen hemsida. Tidigare lades Sundsgruppens material ut på Jonny Widells hemsida profetior.se.

Ni blev ganska många som tog del av vad vi förmedlade så en liten förklaring är på sin plats.

Anledningen är att jag (Jan Johansson) efter en brottningskamp med Herren och efter att ha gått igenom en massa material på internet ang Herrens ankomst bara fylldes av en stor nöd. Denna nöd bottnade i alla besvikelser som skulle följa i spåren av ännu en söndertrasad förväntan för att Herren inte kom nu heller. Mycket på internet tydde på att man förväntade sig att Herrens ankomst skulle bli i oktober 2016.

Min brottningskamp med Herren och efter att ha gått igenom olika grunder för dessa beräkningar visade klart att man missat ett antal viktiga bitar och lagt ned fel betydelser i olika symboler. Jag fick också klart för mig i brottningskampen att Herren inte skulle komma i oktober 2016.

I ett försök att få folk att besinna sig i sina skadliga spekulationer ang. tidpunkten för Herrens ankomst så sade jag också det under en undervisning i syfte att lägga ut det hela på internet. Denna undervisning vägrade dock Jonny Widell att lägga ut, (det är han som är den juridiske ägaren av hemsidan profetior.se), och jag kunde inte göra något åt det.

img_0206-allt-har-sin-tid-pred-litenDenna avbrutna undervisning ligger nu utlagd på dessa flikar: Undervisning och  November- Augusti 2016  och heter:

160902 Janne J Om New Age och tidpunkter för Herrens ankomst

160902-janne-j-om-new-age-och-tidpunkter-for-herrens-ankomst

 

När jag sade det (fred. 2 september) så blev reaktionerna från Jonnys sida oväntat och överraskande kraftiga. Dessa rektioner ledde snabbt till att han och hans familj drog sig ur Sundsgruppen. En mail-växling följde mellan oss där syftet var att kunna hitta en tidpunkt att samtala om det hela. Något telefonsamtal blev det också. Jag förstod då tydligt att även Jonny tillhörde dem som förutspått att Herren skulle komma i oktober. Det gick inte att komma till ett samtal med Jonny efter detta. Mail ville han inte heller ha kring detta tema i fortsättningen.

Det var inte oväntat att Jonny och hans fru skulle dra sig ur Sundsgruppen då pga arbets- och hälsosituationen. Detta fanns det viss beredskap för men att deras uppbrott skulle bli på det här sättet att de plötsligt drar sig undan på det sätt det skedde är förvånande.

Jag kan bara se sambandet mellan att jag påstod att Herren inte skulle komma i oktober 2016 och att Jonny Widell redan då hade spikat datum just under oktober 2016.

I början på september försökte jag och Jonny att enas kring en förklaring att lägga ut på hemsidan för alla de trogna besökarnas skull men vi kunde inte enas kring det heller. Jag ville att vi skulle meddela besökarna att Sundsgruppen var i bön för att hitta Herrens ledning i hur vi skulle agera och gå vidare. Detta var ju helt sant då vi inte riktigt visste vad vi var utsatta för och hur fortsättningen skulle bli.

Jonny ville lägga ut en helt annan version, jag lägger ut även hans syn på det hela.
I ovan nämnda mail- växling så skrev Jonny att det enda rätta att göra är att meddela folk att de drar sig ur Sundsgruppen pga av att vi börjat predika att tider och stunder inte ankommer på oss och att vi predikat att Herren dröjer. Sedan får folk själva pröva inför Gud.

Då har jag alltså uppfyllt även hans önskan att det ska läggas ut.

Här är också sprickan uppenbar då vi (Jan och Jenny Johansson) anser att det inte ankommer på oss att känna till tider och stunder, (Apg 1:7) och tiden och stunden (Matt:24 :42, Matt 24:36) för Herrens ankomst. Vi anser däremot att vi ska vara vaken över olika tidstecken men vi ska inte gå så långt att vi ska ”spika” olika datum för Herrens ankomst. Om Herren själv skulle vilja uppenbara tidpunkten för sin ankomst för någon så är det en helt annan sak.

Vi tror att saker och ting kommer att vara mycket tydliga och att Herren kommer att låta oss veta när det är nära Hans ankomst. Vi tror att vi ska leva på ett sådant sätt så att vi alltid är redo för Honom och att det är på det viset vi kommer att ha ”olja i lampan”.

Sedan kan vi inte hålla med på att jag predikat att ”Herren dröjer”. Vad jag gjorde när jag sade att Herren inte skulle komma i oktober detta år var att jag försökte vederlägga den felaktiga uppfattningen som börjat förmedlas att Herren skulle komma i just oktober detta år. Det är en helt annan sak än att predika att "Herren dröjer". Men när jag sade det vid inspelningstillfället så blev reaktionerna så kraftiga att jag aldrig kunde undervisa klart. Vi avbröt då inspelningen och lät istället en diskussion ta vid. Denna diskussion mynnade inte ut i något som är lämpligt att lägga ut offentligt.

Så Sundsgruppen fortsätter som vanligt på samma tid och samma plats. Dock decimerad till antalet då Widells dragit sig ur. Dessutom så läggs undervisningen i fortsättningen ut på denna nya hemsida.

Vi hoppas dock på en återförening med Herrens hjälp och medgivande. Herrens verk på Golgata är så stort att olika uppfattningar kring Hans andra tillkommelse inte kan upphäva vad Han redan har gjort för oss.

Domsjö 2016-10-10

Jan och Jenny Johansson.