Om oss-vår tro

Om oss

Sundsgruppen är en skara Jesu lärjungar som vill hitta tillbaka till grunderna i Ordet. I denna sista tid känns det extra viktigt att hålla fast vid Ordet och Sanningen när det finns så mycket som smakar gott men skadar oss. Vi samlas varje vecka för bön, undervisning och enkel sång. Vi är en grupp som är fristående från andra samfundskopplingar men samtidigt är vi en del av Kristi kropp. Vi startade gruppen i Sund, Domsjö -därav namnet Sundsgruppen. Numera hyr vi in oss i EFS Bönhus i Domsjö.

img_1846-korset-liten

Vår tro

Vi tror på den ende och sanne Guden. Den Gudom som består av Gud Fadern, sonen Jesus Kristus och den Helige Ande. Tre jämlika personer men En unik Gud.

Vi tror att Gud har uppenbarat sig genom skrifterna i Gamla och Nya Testamentena som den, i sanning, Ende, Evige, Allsmäktige, Allvetande och Kärleksfulle Guden. Han är också Skaparen och all Vishets Gud. Han har nu uppenbarat sig själv genom sin enfödde Son Jesus Kristus Messias.

Vi tror att Jesus är Gud Faderns enfödde Son, att Han avlades av Den Helige Ande och föddes av en jungfru. Hans första tillkommelse som sann människa och sann Gud är också uppfyllandet av Gamla Testamentets profetior. På Golgata kors blev Herren Jesus Kristus offer den eviga ersättningen och uppfyllelsen av Gamla Förbundets alla offer. Jesu offer är nu den enda grunden för frälsningen och förlåtelsen för all synd. Efter Golgata-offret återuppstod Han och sitter idag på Gud Faderns högra sida i ära och härlighet.

Vi tror att rättfärdighet endast erhålls genom omvändelse till och tron på Herren Jesus.

Vi tror att alla pånyttfödda Jesustroende har givits Den Helige Ande och att Han ger kraft för tjänande och bruk av gåvor för att bygga upp Kristi Kropp. Vi tror att alla Jesustroende kristna är delar av Herren Jesu Kropp.

Herrens kropp består av alla troende som är pånyttfödda av Den Helige Ande och rättfärdigförklarade genom tron på Herren Jesus, både av hednakristna och ur Guds egendomsfolk.

Vi tror att den Heliga Skriften (Gamla och Nya Testamentet) är av Gudomen given och inspirerad. Att skriften är ofelbar och tillräcklig för alla frågor om tron och beteenden.

Vi tror på firandet av den Heliga Nattvarden och att Herrens måltid är öppen för alla Jesustroende kristna.

Vi tror att Herren Jesus Kristus Messias, världens Frälsare ska komma tillbaka personligen till denna jord på samma sätt som Han lämnade den.