Håll fast vid Ordet – Håll ut i tiden. img_4088-ab-be-liten

Johannesevangeliet startar på ett mäktigt och ljuvligt sätt. Läs gärna Joh 1:1-18 ”I begynnelsen var Ordet.......….Och Ordet blev kött och bodde bland oss.................Den enfödde som själv är Gud....”.

Att hålla fast vid ordet är kanske något mycket mer än vi normalt tänker ”Ordet blev kött”...”Ordet var Gud” ….”Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus”.

Johannes definierar här åt oss vem Jesus är, Hans gudomlighet, storhet osv. Eller är det verkligen Johannes som ger oss den definitionen/beskrivningen? Nej det är naturligtvis Herren själv genom Den Helige Ande som använder Johannes till detta. Herren förklarar/ definierar sig själv för oss.

Mäktigt, mäktigt.... men allt här är inte lätt att förstå. Det finns delar här som man kanske aldrig kan förstå helt. Men det är ju sant även om jag inte kan förstå det. Det är kanske bäst att bara acceptera vissa delar så att jag inte missar vissa bitar av sanningen.

Herren definierar sig själv. Tänk vilken härlig Herre vi har. Han vill nog ibland göra saker lätt och begripligt för oss. Herren förklarar sig själv för oss. Han har gjort jobbet......vi har fått något att hålla fast vid.

Från 1970- talet och framåt har svensk kristenhet befunnit sig i en accelererande kamp. Avfallets olika krafter och metoder har tyvärr vunnit alltför ofta. Men det onda vinner inte överallt.

Många av Ordets tjänare kämpar den goda kampen så att Guds Ord ska fortsätta att kunna förstås av människor. Herrens Ord går ut genom många. Ordets rätta betydelse,

genom Den Helige Ande, levereras av många. Och mer eller mindre konstant.

Detta Ord lever plötsligt till inom mig:

Ef 3:18-19 ”Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet ”

Deras kamp går bland annat ut på att inte Ordet ska omdefinieras på ett sätt som inte Herren tänkt och att vi andra inte ”somnar”. De håller fast vid Ordet för att Evangeliet ska få finnas kvar i vårt land. Det räddande evangeliet som har gjort att vi är frälsta. Räddade från vår egen väg till vägen Jesus Kristus. Hur hoppingivande är det inte att det finns människor som ibland tar upp kampen. Evangeliet ska väl få finnas kvar i detta land !?? Vi har väl barn och ett uppväxande släkte att tänka på också. Det ska väl få finnas kvar ett räddande budskap även åt dem. Vi kan väl inte bara tiga när människor vill omdefiniera Ordet.

En av metoderna som använts av avfallets krafter är just detta. Att omdefiniera Ordets gudomliga betydelse till något annat,ofta människoanpassat. Lobbygrupper inom olika församlingar har genom åren alltför ofta lyckats med detta. Vissa människor eller grupper tycks ha utrustats med en stark köttslig eller själslig kraft att få människor att tveka för att i nästa steg omdefiniera Ordets betydelse. Man kan ibland tydligt ana den drivande grundtanken:

-”Har Gud verkligen sagt ”..........(1Mos 3:1)

Vem som sade så vet vi. Ormen skapar här en tveksamhet hos Eva, detta för att sedan kunna omdefiniera betydelsen av vad Herren redan hade sagt till Adam. Snart var syndafallet ett faktum.

Avfallets förespråkare kan ibland ha sådan kraft i detta att man kan fundera om det är något magiskt över dem. Det kanske inte är så underligt egentligen. En av köttets gärningar är ju trolldom (svartkonst).

Att omdefiniera betydelsen av Ordet har naturligtvis inte Herren något som helst intresse av. En av Den Helige Andes funktioner är ju att påminna oss om vad Herren Jesus redan har sagt. (Joh 14:26). Att omdefiniera Ordet är alltså något som kommer från en annan källa nämligen från Ormen.

Inom Guds kropp och Rike finns det funktioner och tjänster som är ämnade att värna om Ordet för hjordens räkning. Lärarna , herdarna, profeterna, apostlarna och evangelisterna har alla olika delar i den tjänsten. En sådan sak kan inte utföras av någon människa men DHA använder människor till detta. Om inte Den Helige Ande är involverad i detta då blir det något annat. En person som har något av ovanstående kall är utrustad av Herren också. Den Helige Ande fördelar sina gåvor som Han själv vill. Efter en tids vandring lär sig också dessa människor vad som kan komma från dem själva och vad som kommer från Herren. Det tydligaste exemplet på sådan insikt tycker jag Paulus ger uttryck i frågorna om äktenskapligt samliv:

I1 Kor:7:10 skriver han …...”inte min utan Herrens”.

Och i 1 Kor 7 :12 skriver han ”Till de andra säger jag, inte Herren ”.

Paulus har mött Jesus, Jesus har talat till honom. Paulus har blivit förvandlad, pånyttfödd. Han har blivit utrustad och kallad av Herren och han har ”fullbordat loppet”. Att han leds av DHA är tydligt och han är också den person Herren använde sig av till att skriva Romarbrevet och mycket annat i Skriften. En mycket betydelsefull man för oss kristna. Men det är inte han som verkar ….Det är den Helige Ande som använder honom. Det är klart att han kan skilja på vad som kommer från honom själv och vad som kommer från Gud. Men så fick han lida mycket också. Inte för att han gjorde så mycket fel utan för att han gjorde så mycket gott.

En annan skara som får lida mycket är de människor som Herren utrustat med profetians nådegåva. Denna grupp har minskat dramatiskt senaste åren. På många olika sätt tystas dessa röster ned.

Om de inte blir tyst så driver man bort dem. Inom församlingarna så vill man gärna ha profeterna igång men tyvärr bara till en viss gräns. De profeter som varnat för avfall inom församlingarna, de som har haft korrigerande hälsningar till olika ledare. De som har sagt till sin församling:

- Detta är inte Herren, detta är fel väg. De blir snabbt bortdrivna. Ofta på väldigt ”civiliserade” sätt.

Tydligast är det mot de som uttrycker sig med orden ”Så säger Herren”. Man försöker som en första åtgärd att åtminstone få dem att uttrycka sig på något annat sätt, typ ”jag upplever” och liknade. Det kan nog vara bra ibland. Men man måste ju ändå pröva då om upplevelsen kommer från Herren. Och om den kom ifrån Herren så är det ju ärligare att säga det på en gång då. Det är Herren som ska ha all ära.

Det finns en tynande skara, en rest kvar i vårt land. Dessa människor måste tystas först innan nästa steg. Omdefiniera Ordets betydelse. För att kunna göra vad? Införa en ny religion naturligtvis.

Landet utsätts idag för massiva attacker för att införa en ny dyrkan. Snart ska det skapade dyrkas......inte skaparen. Snart ska människan vara Gud. Herren, skaparen ska inte betyda något. Denna nya religion kallas idag för New Age.och levereras i många olika förpackningar. Den återfinns idag i alla människans områden. I kyrkor, inom bankvärlden, den finns inom politiken och sjukvården, nya rörelser har uppstått osv.

Samma krafter är verksamma som man kan läsa om i 1 Kungaboken:

Drottning Isebel styr sin kung Ahab. Hon styr genom sin kung. Hennes syfte är : döda först profeterna så att folket kan ledas bort från deras dyrkan av Skaparen, Den Ende Guden. För dem till att dyrka det skapade. För dem till Baalsprofeterna. Baals- dyrkans grundtanke är att ”dyrka det skapade.”

Då var syftet att införa Baalsdyrkan i landet. Idag är syftet att bereda marken för Antikrist.

Ett rop hörs idag från himlen. Du som står i Ordets tjänst. Håll ut, jag vakar över dig. img_6905-be-liten

Du som en gång fick profetians gåva. Gåvan finns kvar, låt mig på nytt använda dig. När du på nytt lyfter din blick till mig så lyfter jag av dig din tyngande börda. Tala vad jag bjuder dig att säga. Ännu finns människor att rädda för evigheten. Tala så att mina barn kommer tillbaka till mig.                                                                               

Profetian ska alltså upp på nytt. Det är gott, mycket gott. Men vi ska också pröva vad som sägs.

De lättaste hälsningarna att pröva är de som uttrycks med: Så säger Herren. Då kommer det förmodligen från en som har fått en aning om hur man skiljer på det som kommer från människan själv och vad som kommer från Herren. Han/hon vågar åtminstone göra anspråk på det. Källangivelsen : Så säger Herren, är redan given. Då går också hälsningen att pröva utifrån bibliska principer.

Men när du prövar en hälsning gör då som Ordet lär dvs. Pröva allt och behåll det goda. Sök det goda i hälsningen. Ty allt gott kommer från Herren. Tänk på att det som kommer från Herren inte alltid KÄNNS som något gott. Det finns ju till och med sorg som leder till omvändelse. Om du söker det som kan vara fel i hälsningen så är risken stor att det är ditt kött som utför prövningen. Då kommer du knappast att ta emot hälsningen heller. Profetian ska också rymmas inom Guds Ord. Här krävs ödmjukhet. Herren är fri att säga precis vad Han vill. Han känner till allt. Det som har varit, dagsläget och hur framtiden ser ut. Han vet exakt vad som rör sig i andevärlden och i det fördolda. Han känner till allt som rör sig inom människan också.

Profetian ska rymmas inom Guds ord. Men vem kan säga att han fått ljus över hela Guds ord ? När du stöter på något som verkar obegripligt, var då ödmjuk och leta lite till i Ordet. Utbed dig vishet från Herren. En mycket viktig sak idag att väga in i prövningen är detta ord:

Och han fortsatte: "Amen* säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad (Luk 4:24).

Det betyder alltså inte att profeten är falsk bara för att han/hon inte är erkänd i sin hemstad. Jesus drevs ju bort av de sina. Men han var ju Guds Son även där. Han var Gud och Herren även där.

Många av de i någon grad av profetisk tjänst har blivit alltför obekväma på sin hemort. Så på hemorten kanske de ifrågasätts som mest. Det är ett pris att betala i den här tjänsten. Det finns mer att säga i hur en hälsning från Herren ska prövas. Men vi skall inte glömma Herren. Han hjälper och prövar även prövarna.

Idag är tyvärr miljön väldigt ogynnsam för Herrens profeter. De har blivit en tilltufsad skara dessa som har hållit ut i tjänsten. Det går ju att pröva sönder allting också. Görs prövningen med respekt, varsamhet och Den Helige Andes medverkan då lär nog guldet kunna vaskas fram också.

Vad är då en profetia. Denna text har som huvudtema att inte omdefiniera Ordet till någon annan betydelse. Så låt oss då hålla oss till vad Herren har givit oss att hålla oss till. En av Herren given definition på vad en profetia är. Finns det någon sådan? Ja det finns det:

1 Petr 1:21:

Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.”

Det profetiska blev plötsligt ganska ”brett” och täcker många områden. Olika typer av profetior finns också. Allt ifrån högst personliga till offentliga nationella och internationella. De kan handla om allt från Herrens tidigare gjorda storverk till vad han ska låta ske långt in i framtiden.

Profeterna ska alltså tala vad de fått från Herren att förmedla. Hur har de fått det då? Herren kan ”tala” på många sätt.

Några exempel är : Syner, uppenbarelser, givna drömmar, Herren visar något direkt i en situation. DHA kan levandegöra något. Ett ”rema” ur Ordet . Vissa av profeterna får först ”äta av Ordet” Det kan bli som en eld som brinner i deras inre. Detta är ofta förknippat med vissa uppdrag eller vid större och mer omfattande hälsningar. Ja Herren kan tala på många sätt.

Det finns falska profeter också så därför ska också hälsningarna prövas. Men ibland behöver också prövningen prövas. Det finns idag ett missbruk i vissa sammanhang. Ett missbruk i hur hälsningar prövas. Där prövar man inte om det kan vara Herren som säger något. Nej där prövar man om hälsningen kan passas in i de egna idéerna eller i en rörelses egna planer. Det är inte rätt grund för sann prövning.

Om vi håller oss till ovanstående definition av vad en profetia är, vilket vi bör göra, då kan vi finna tre moment som också kan vara en god grund i att pröva en hälsning. Nämligen:

- Kan Den Heliga Ande anas eller förnimmas?

- Är det vad Herren bjuder att tala ?

- Vems vilja?

Den Helige Andes närvaro i hälsningen kan prövas separat. Men det går jag inte in på här.

Ryms hälsningen inom Ordet? Ordet rymmer mycket. Läs Hesekiels bok och förundras. Eller Uppenbarelseboken.

Vems vilja ? Det kommer de två förstnämnda prövningsmomenten att ge svar på.

Om en profet ber en annan i samma tjänst att förpröva innan man går ut med hälsningen så läggs något moment ytterligare till.

Det kan vara en god grundform att hålla sig inom när en hälsning ska prövas. Obs att jag medvetet väljer att här inte vara alltför detaljerad. Detta för att ju mer detaljer som ges ut kring detta så ökar också risken att någon utvecklar en given ”metod”. Metoder kan lätt börja att användas av människor på ett sätt så att Den Helige Ande utesluts. DHA finns inblandad vid avsändandet av hälsningen så då är prövningen också säkrast om Han är inblandad vid prövningen och mottagandet också. Tänk också på att det är stor skillnad i att pröva och i att ifrågasätta.

Andebedömningens gåva kan också vara till stor nytta här. Blanda bara inte ihop andebedömning med intuition, själiska eller köttsliga reaktioner, egna syften eller gamla oläkta sår.

I definitionen av profetia ( 1 Petr 1:21) så kan man också utläsa att uppdraget att tala kommer från Herren och inte från människor. Man kan inte ”beställa” en profetia. Profeten ska vara vaksam mot påverkan från vänner, partners, grupptryck osv. Det finns en stor risk att man då blir människors sändebud. Omgivningen blir ju lite mer nöjd med profeten en sån gång men då är inte profeten någon Guds röst. Står han kvar i det för långe så slutar han som en falsk profet. Det är fel herre som han tjänar då

. Man kan heller inte bestämma tidpunkten när Herren ska ge vad som ska talas. Herren följer sin plan....inte våra almanackor. Däremot så har profeten ett ansvar i hur och när en hälsning förmedlas. En gudstjänst som exempel. Där finns ju som regel ett förutbestämt schema som mötesledaren försöker följa och hålla. Där ska profeten försöka passa in hälsningen i en lucka i schemat. Eller om han samordnar sig med mötesledaren. Undantaget är om Herren kommer med en direkt uppenbarelse i stunden då ska alla andra tystna. Det är inte säkert att mötesledaren vet att Herren har en hälsning där. Tyvärr kan det idag vara svårt att hitta en naturlig lucka i gudstjänsten. Det kan vara väldigt tajt i schemat och då måste tyvärr profeten på något sätt ”pressa” in hälsningen och kommer då, orättvist, att upplevas som en besvärande faktor.

Profeten bör underordna sig den ordning som gäller i det sammanhang Herren har satt honom Men det finns en gräns. Om den ordningen syftar till att tysta eller förvränga Ordet då har han att avslöja det falska så länge det är möjligt. Det finns tyvärr också en del moderna inslag i gudstjänsterna som helt kan hindra en hälsning att förmedlas. I sådana sammanhang kommer Herren att sluta att tala genom den profetiska gåvan. Då av hänsyn till profeterna. Det finns nämligen ett lidande förknippat med att inte förmedla vad Herren har bjudit profeten att säga.

En församling som har etablerat en sådan ordning har då blivit ”tygellös” och är då förmodligen i avfall från Herrens plan och i förlängningen faller individerna ur Herrens famn också.. Herren kommer att fortsätta att tala ändå men då i andra sammanhang.

En som har tjänat i denna gåva en tid har också då fostrats och tuktats av Herren på olika sätt.

Den fostran kan vara lite annorlunda än vi tror. Fostran har då troligen i huvudsak gått ut på att profeten skall vara lydig Herren. I det har han också fått lära sig att skilja på sin egen vilja och Andens ledning. Han har inte som drivkraft att behaga människor. Nej Herren har lärt honom att bli glad och tacksam över att han var lydig ytterligare en gång. Profeten försöker inte att verka fram olika resultat. Resultaten ligger i Herrens hand. Resultattänkandet är profeten till stor del löst ifrån. Profeten är bara budbäraren. Profeten har en ”hård panna” men ett väldigt sårbart och känsligt hjärta, detta för att kärleken ska vara levande hos honom. Herren har sett till det också. Profeten behöver ibland tillrättavisas. Han har dock skydd mot felaktig tillrättavisning. De som själva har fostrats av Herren till tjänst brukar veta hur tillrättavisning ska gå till för att det ska tas emot. En Herrens profet går förlust i sitt kött.

Herren har ofta satt sitt ljus på profetens brister och tillkortakommanden. Han är därför van med försoningen och trivs nog bäst vid korsets fot. Profeten är inte perfekt men han är förlåten och lever i Herrens rättfärdighet inte i sin egen rättfärdighet. Profeterna har en kärlek till sanningen i sitt hjärta. Ja, Herrens tuktan leder till mycket gott.

Även herdarna, lärarna osv får sin specifika fostran av Herren. Den kommer då personerna är kallade av Herren till tjänst. Alla kallade får den fostran som gör dem dugliga till sin specifika tjänst. En tjänst är given av Herren och kan inte förtjänas eller erövras på något sätt.

Det finns mycket mer att säga om dessa saker. Syftet med denna skrivelse är att vi ska bli påminda om faran med att omdefiniera Ordet.

Herren vill också resa upp de instängda och de utkastade profeterna och kalla ut nya. Då bör det finnas lite grundläggande undervisning ute både i hur gåvan att profetera ska användas och hur profetiorna ska prövas. Att på rätt sätt och med rätt drivkraft pröva hälsningarna bidrar också till vad Herren vill göra.

Ett litet förtydligande. Jag skriver ofta profet. Det gör jag för att det är en nytestamentlig benämning för en given funktion. Men jag jämställer inte dagens profeter med de som finns i GT.

Helst skulle jag vilja skriva ”en människa som har fått profetians nådegåva och fostrats av Herren i att hantera den.

Håll fast vid Ordet – Håll ut i tiden.

Må Herren välsigna och hjälpa oss alla att fungera som delar av Hans kropp och Rike.

Domsjö

Jan Johansson