Januari- April 2014

 Dessa filer kan nu också laddas ned från ljudarkivet. Gå in på fliken ”Ljudarkiv 2017”. När du öppnat den kan du klicka dig bakåt genom åren.

 

 

140429 Janne J Jesus kontra villfarelsen

140422 Janne J Uppgörelse med Herren – Människosyn

140422 Inledning Människosyn

140415 Janne J Världens mäktigaste budskap

140415 Janne J Herren och de tjuriga

140415 Janne J Förtydliganden MAKT över demoner

140408 Janne J Namnet starkare an demoner

140401 Janne J Avfallets två huvudvägar

140325 Janne J Paulus böner och lite om andevärlden

140311 Janne om ledarskap, katolicism och Ekman

140304 Janne J Lite om Den Helige Ande

140304 Janne J Korsets dårskap – Världens vishet

140128 Janne J Kärleken och äktenskapet

140121 Janne J Nöd for Sverige, rätt bön

140107 Janne J Rättfärdig eller