Klimatdebatten som tidstecken

Cecilia Lind: Djävulen är vår fiende - inte koldioxidutsläppen

Det är inte fel att som kristen bry sig om miljön, men den bör inte få ta orimliga proportioner i förhållande till uppdraget vi fått av Gud, skriver Cecilia Lind.

Debatt

ti 03:00

Klimatet upptar allas sinnen – vi sägs stå inför en oundviklig natur­katastrof och i våra församlingar i Sverige tar miljön en allt större plats. På gudstjänster avger man klimatlöften och omvänder sig från negativa klimatbeteenden som inte ärar Gud. Vi måste tillsammans göra allt vi kan för att rädda världen, stor som liten, kyrka som stat, menar man.

Linnea Åberg och Sofia Jonsson skriver i Dagen den 2 oktober (Värna skapelsen och stå upp för klimatet) om hur kristna bör se på klimat­frågan. De skriver att vi behöver ”bearbeta vår teologiska förståelse av skapelsen och klimatet men också frälsning och Guds rike”.

Jag håller med. Det behöver vi verkligen. Som kristna har vi fått det största uppdraget som finns, men det är inte helt i linje med det projekt vi nu samlas kring. Vårt uppdrag är att rädda mänskligheten, inte världen. Och inte för detta liv, utan först och främst för nästa. Och inte genom oss själva, utan genom att göra alla till Jesu lärjungar.

Noa var i samma situation som oss. Han fick också uppdraget att rädda mänskligheten. En stor klimatkatastrof väntade honom. Anledningen till naturkatastrofen var människornas synd, och den hand som lät översvämningen ske var Guds. ”Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden”, sa Gud (1 Mos 6:17). Tänk om Noa skulle fokuserat på att stoppa regnet från himlens fönster, i stället för att bygga båten? Då skulle ingen blivit räddad. Men Noa höll blicken fäst på det uppdrag han fått av Gud och i dag får han vara vår förebild.

Just nu sprids mycket ångest kring vad som ska ske i världen, särskilt bland den yngre generationen. Det är allvarligt. Jorden kommer gå under – jag har ingen framtid – tänker de unga, som inte längre ser någon poäng i att gå till skolan. Då är det viktigt att vi hjälper den som har klimat­ångest att få ett möte med Fridsfursten. Jag är så tacksam för att jag kan vila i att vad som än händer så är Gud med mig, och hur världen än ser ut har jag en framtid i mitt hemland – himlen. Bibeln säger att vi är ”gäster och främlingar på jorden”, som längtar ”till ett bättre land, det himmelska” (Heb 11). Vi har ett hopp som inte påverkas av koldioxidutsläpp.

Det är inte fel att som kristen bry sig om miljön, men den bör inte få ta orimliga proportioner i förhållande till uppdraget vi fått av Gud. Det finns många ”ohållbara” beteenden som inte ärar Gud i hur vi lever i dag; Slit och släng, materialism och massproduktion. Vi människor har genom synd som maktbegär och pengakärlek orsakat mycket död, och kulturen som vi lever i i dag är inte en gudsrikeskultur. Det finns nog mycket själviskhet och självförverkligande i våra kristna västerländska liv som inte alls stämmer överens med Nya testamentets förebild. Även i mitt liv. Det finns absolut anledning att omvända sig. Vi behöver läsa Bibeln varje dag och låta oss bli konfronterade av den helige Ande. ”Vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister”, ber David (Ps 19:13).

Bibeln beskriver anledningen till det som sker i världen i dag så här: ”Jorden har blivit orenad under sina invånare, för de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden” (Jes 24:5–6a). Anledningen är människornas synd. Och det sker återigen genom Guds hand, precis som på Noas tid. Det står: ”Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den … Jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplundrad, för Herren har talat detta ord” (Jes 24).

Detta bibelställe får mig verkligen att reflektera kring Guds stora plan. Jesus såg inte fram emot att bära all världens synd på sig, men Han visste att det behövde ske och ville ge sitt liv för oss. När Petrus protesterade och föreslog en annan väg framåt fick han en skarp tillsägelse. Det fruktansvärda lidandet som väntade var nämligen Guds vilja. ”Dina tankar är inte Guds utan människors”, sa Jesus (Matt 16:23). När du ser vad som händer i världen, kom ihåg att Gud har en högre plan som kommer att fullbordas. Mycket kommer att ske men vi behöver inte stå rådlösa inför vågornas dån. Med blicken fäst på Jesus kan vi fortsätta gå på vattnet.

Djävulen har också en plan för världen. Han kommer förlora i slutändan men just nu har han många spelpjäser på planen, och vi måste se till att han inte leder oss vilse. Församlingens uppdrag att bygga frälsningens ark är A och O, och arbetarna är få. Därför gör djävulen allt han kan för att skifta vårt fokus från det allra viktigaste­ och hålla oss sysselsatta med annat. Vår fiende är även i fortsättningen Lögnens fader, och inte koldioxidutsläppen. Och vad vi än möter är Jesus den enda som kan rädda oss – inte vi själva, inte Greta, inte FN, inte påven, inte världsledarna och inte Moder Jord.

Så låt oss inte vara upptagna med att stoppa regnet, så att vi står där utan räddningsbåt när floden kommer. Utan låt oss fullborda det uppdrag Jesus gav oss, på Hans sätt och med Hans hjälp.

Cecilia Lind

Källa: Dagen se länk:

https://www.dagen.se/debatt/cecilia-lind-djavulen-ar-var-fiende-inte-koldioxidutslappen-1.1612313

 

 

Lars Bern bemöter och vederlägger Expressens felaktiga propaganda.

Han skriver på sin blogg Anthropocene:

Jag har tillsammans med en handfull vänner blivit uthängd i boulevardtidningen Expressen för att jag inte följer den svenska klimatlarmande eliten och deras fårskock.

I ett jättereportage med TV-intervjuer inlagda anstränger sig Expressen till det yttersta för att förminska och förlöjliga mig och de övriga för att vi gör en annan bedömning av klimatfrågan än vad det politiskt korrekta mediafolket gör. Dessa journalistiska ”klimatvetenskapliga experter” försöker krampaktigt utmåla oss som motståndare till vetenskapen på området, detta trots att flera av oss aldrig ifrågasatt någon vetenskap. I vår krets har man till och med räknat in vårt lands främste och mest internationellt erkände vetenskapsman inom klimatvetenskapen.

Internationellt har vi världens främste klimatforskare Richard Lindzen på vår sida. Alarmisternas påstående att det råder total enighet bland världens forskare på området stödjer sig på en studie som upprepade gånger bevisats vara forskningsfusk. Det finns massor av forskare med samma uppfattning som vi gett uttryck för.

Den vetenskapliga bakgrunden är den att FN har bildat ett organ som heter IPCC med uppdrag att kartlägga antropogen klimatpåverkan. IPCC har alltså inget mandat att titta på alla övriga faktorer i jordens miljö som under årmiljoner påverkat klimatet, ofta på ett dramatiskt sätt. Detta har vingklippt IPCC:s vetenskapliga relevans och gjort att IPCC måste ses mest som ett politiskt styrt organ.

Låt mig bara påminna om att för 12.000 år sedan hade vi en tre km tjock inlandsis där jag sitter och skriver detta. Därefter ändades klimatet plötsligt. Inlandsisen smälte bort och jorden gick in i vad som kallas en interglacial, som fått namnet Holocen. Detta var alltså långt innan ett litet fåtal människor hade något som helst inflytande på jordens klimat. Interglacialer som inträffar vart 80.000:de år ungefär, brukar vara mellan 10.000 till 12.000 år, så Holocen är av allt att döma i slutet av sin historia.

Ett av de säkraste sätten att följa jordens klimat är att studera isborrkärnor på Grönland, där man kan beräkna den temperatur som inlandsisen haft under olika tidsperioder. Forskningsprojektet GRIP Greenland finner då att för 5.000 år sedan var temperaturen som högst med -29,2oC, för 2.000 år sedan -32,0oC, för 1.000 år sedan -30,5oC, för 400 år sedan -32,3oC och 1875 så var den -32,4oC. Temperaturen har med andra ord fallit i ca. 2.000 år för att nå sitt minimum mot slutet av 1800-talet. Om detta hade fått fortsätta hade vi idag sett slutet av Holocen med en ny inlandsis under tillväxt.

Som tur är hände något med klimatet i mitten av 1800-talet som fick temperaturen att sluta falla. Forskarna vet inte vad som orsakade detta, men man tror att det kan ha berott på att solaktiviteten tilltog och att det minskade molnbildningen. Jordens medeltemperatur började åter stiga fram till 30-talet varefter den stagnerade och sjönk till slutet av 70-talet, då temperaturen åter började stiga under 90-talet till samma nivå som på 30-talet, för att sedan plana ut under de senaste 20 åren. Totalt har temperaturen enligt borrkärnorna stigit med 1oC till idag -31,4oC. Det är denna stigande temperatur som hela klimatdebatten handlar om.

Utöver borrkärnor kan man studera temperaturförändringen genom att mäta havsnivån. Den började stiga efter 1870. Denna nivåhöjning beror på att havsvattnet expanderar när det värms upp och att vissa glaciärer smälter och släpper ifrån sig vatten. Havsnivåhöjningen har varit i stort sett linjär de senaste 150 åren och uppvisade ingen accelererad takt när koldioxidhalten började stiga. Nivåhöjningen har legat mellan 1 till 3 mm per år beroende på var man mäter.

I sitt letande efter antropogena faktorer som påverkar jordens temperatur har IPCC landat i att den ökande temperaturen sedan 1800-talet kan bero på människans utsläpp av växthusgaser. Halten av dessa började stiga efter Andra Världskriget samtidigt som utsläppen av koldioxid från fossilförbränning tog fart. Koldioxidhalten i luften har sedan dess stigit från 0,03% till 0,04%. IPCC kom fram till att temperaturstegringen under denna period orsakats av just antropogen påverkan. Den slutsatsen förutsätter att den faktor som fick temperaturen att stiga från 1800-talet till 30-talet, måste ha upphört plötsligt och att den av människan orsakade uppvärmningen tog vid. Man uppskattar således att den antropogena påverkan hittills varit ca. en halv grad.

Utifrån denna slutsats har IPCC gjort datorberäkningar baserat på vissa antagna (gissade) parametrar för hur temperaturen fortsatt kommer att utvecklas om halten koldioxid fortsätter att öka. Dessa beräkningar har lett fram till tron att vi under innevarande århundrade kommer att få en ytterligare temperaturökning på 0,5 till 3,5oC, alltså totalt 1,5 till 4,5oC.

Osäkerheten på 3oC mellan lägsta och högsta antagande är en enormt stor siffra i klimatsammanhang, något som avspeglar att klimatforskarna egentligen inte vet någonting om hur det kommer att gå – osäkerheten är total. Den beror i sin tur på att forskarna saknar en fungerande hypotes för molnbildningen och hur den påverkar jordens klimat. Innan man har funnit en verifierbar sådan hypotes kommer alla klimatprognoser i stort sett bara vara gissningar, vilket den stora osäkerheten ju visar.

Klimatlarmandet från vissa klimatforskare vilar på en ytterst bräcklig grund och bygger på antagandet att deras värsta scenario +4,5oC kommer att inträffa, vilket skulle göra att det blir 1oC varmare än för 5.000 år sedan. Vissa alarmister har även gått längre än så och pratar om uppåt +7oC. Det är dessa domedagsscenarier som gett luft är skrämselpropagandan om klimatet och som fått nästan hela västvärlden att likt en religiös fårskock spendera trillioner skattepengar och följa domedagspredikanter som Al Gore, Johan Rockström, Anders Wijkman och Greta.

Det Expressens reportage handlar om är vår lilla krets som inte tror på domedagsscenariot eftersom uppvärmningen kraftig avstannat efter sekelskiftet och att vi därför bedömer att den fortsatta uppvärmningen sannolikt stannar under 2oC, vilket inte är särskilt alarmerande. Vi hamnar då på samma temperatur som på Medeltiden. För denna kätterska slutsats har man satt det nedsättande epitetet ”klimatförnekare” på oss, med en klar syftning till de som förnekar Förintelsen. Att vi överhuvudtaget inte ifrågasatt vetenskapen är, i dessa religiöst fanatiska sammanhang, helt ovidkommande. Vi är förkastliga bara för att vi tror på vetenskapens minsta förväntade temperaturökning. Och den tron baserar vi på den faktiska observationen att temperaturstegringen markant avstannat de senaste decennierna.

Att vi plötsligt börjat uppmärksammas i etablissemangets alarmistiska medier efter att man försökt tiga ihjäl oss i över tio år, beror på att ett snabbt växande antal människor i vårt samhälle tror mer på oss än på etablissemangets propagandamedier såsom SVT, SR, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet m.fl.. Det ger inte dessa en lugn stund. Det är mot den bakgrunden man skall se Expressens reportage. Vi kommer givetvis att vinna den här debatten när klimatet fortsätter sin lugna utveckling och fårskocken upplöses. Sådant har inträffat många gånger tidigare i historien.

F.ö. tror jag inte att de ledande alarmisterna själva tror på sina domedagsförutsägelser. Därom vittnar 50 år av förutsägelser om katastrofer som inte materialiserats. Allt är bara ett instrument för att skrämma människor till underkastelse under en elit.

Jag har i tio år förgäves försökt hitta någon alarmist som vågat sätta så mycket som en sekin på sina förutsägelser i ett vad. Det säger allt!

Lars Bern

Uthängd i Expressen