Hälsningar och profetior

                                 img_3850-text-liten

_____________________________________________________________________________

2018-06-15

Herren Jesus hade denna kväll en längtande hälsning till någon. Vem vet vi ej men Herren tar hand om det. Det var ett mycket viktigt budskap till någon så försumma inte denna hälsning. Herren Jesus vill dig något gott och upprättande. Inget annat spelades in denna kväll då vi i övrigt hade en fika kväll med nattvard.

Profetian/hälsningen:

180615 Hälsning från Jesus till den missförstådda och övergivna

2018-01-26

En mycket viktig profetia/hälsning från Herren förmedlades denna kväll. Sprid den gärna vidare till dina kristna syskon.

180126 Profetia till Herrens barn i Sverige

__________________________________________________________________________________________

                                      Herrens tilltal till sitt folk i Sverige

Så säger Herren: Till mina älskade barn som jag frivilligt gav mitt liv för, för att rädda till ett evigt liv. Till mina älskade barn som söker och undrar; vart går vägen? Vakna upp inför tidens allvar! Lyft din blick och se längre bort än ditt eget. Jag vill förbereda dig, mitt älskade barn, för en svår och skrämmande tid som hastigt nalkas.

Antikrist förbereder sitt fysiska maktövertagande för denna värld och mycket av det som råder i denna värld är redan anpassat till honom. Alltsedan jag gick på denna jord har jag velat förbereda för mina älskade barn också denna svåra tid. En tid där en skiljelinje går rakt genom församlingar, nationer och hjärtan. Jag vill att du förbereder dig så att du står stark när prövningarna kommer, när din försörjning hotas och det som var din trygghet rycks undan för dig. Lär dig att skilja på sann andlighet och psykologi. Blanda inte ihop dessa två ty de har olika källor.

Du har blivit van att fråga dig själv och fråga andra människor, du har låtit dig dragits med av en ström. Du tycker inte att jag har givit klara besked. Du har blivit mer vän med din egen väg och dina egna idéer och min sak, mitt verk har du inte berörts så djupt av. Jag har många gånger velat leda dig åt annat håll men du har inte velat vänta på mitt svar och när du haft många alternativ att välja mellan har du ofta valt det som passar dig bäst. Antikrist ska försöka bedra, tvinga och skrämma många till underkastelse och om du fortsätter att gå din egen väg så kommer du inte ens att märka att du snärjs av honom. Men jag älskar dig mitt barn, säger Herren. Jag vill ha dig hos mig i en evighet. Därför manar jag dig; Vänd tillbaka till mig! Vänd tillbaka till de vägar som jag fordom gick. Vänd dig bort från de idéer och influenser som denna världen har bedragit dig med. Mitt ord har alltid funnits hos dig och jag har inte ändrat någonting i det. Var inte längre likgiltiga inför mitt tilltal, säger Herren. Vänd åter till mig så ska jag lysa upp din stig. Jag ska bli din försörjare, du ska känna dig trygg när vi åter står ansikte mot ansikte.

Vänd om från ditt eget ägande till ett ärligt och sant förvaltarskap. Den starke ska avstå till den svagares förmån. Det du tror dig äga, säger Herren, det är vad jag har låtit dig få. Det du tycker att du har förtjänat är vad jag satt i dina händer att förvalta för min räkning. Dina uppfattningar om ägandet är ett kraftfullt medel för antikrist att ta herravälde över ditt liv och han är en lögnare, ingen sanning kommer någonsin att komma ur honom. Därför, säger Herren, vänd om från alla uppfattningar om eget ägande för att du må gå en säkrare väg. Jag är den ende ägaren som finns. Håll inte så hårt i dina ägodelar. De rycks ifrån dig. Använd de medel jag låtit dig förvalta på ett generöst sätt för mitt rikes skull. Pengar kommer snart vara något som inte längre finns.

Lev efter de ordningar som är eviga. Låt de åsikter som du kan hämta ur mitt ord råda hos dig och låt denna tids strömningar lämna min kropp, ty jag vill inte bara rädda dig, du min älskade, du min kropp, jag vill också använda dig för att rädda ytterligare själar. Låt bönen och ordet leva hos dig men gå inte längre din egen väg, låt min väg råda. Du har blivit allt för stimulerad köttsligt så du kan uppleva min väg tråkig och tung men dina steg ska bli lättare för varje steg du tar. Vänd åter till mig, min älskade, ty tiderna framför dig blir obarmhärtiga, hänsynslösa, giriga och fyllda av självhävdelse. Du har hört många goda löften för detta land och några av dem ska uppfyllas, för andra har tiden gått förbi, men alla dessa goda löften har varit förknippade med omvändelse till mig. Jag överger inte dig mitt barn, jag överger inte mitt folk. Jag är en god far som vet vad du behöver men jag följer inte din väg. Jag välsignar inte alltid dina idéer. Men om du vänder åter och följer mig så välsignar och beskyddar jag den väg du då ska gå.

Återupprätta hos dig det sanna evangeliet och blanda dig inte med andra läror. Ty många ur min kropp har hemfallit åt förkastliga läror och fördärvliga tankesätt. Jag har vänt ryggen åt allt detta som jag i mitt ord inte vill stå bakom. Så låt enighet råda bland alla er som vill vara min kropp med korset i centrum och mitt offer som din rättfärdighet. Jag har inte blandat mig med andra läror men stora delar av min kropp har gjort det. Du kommer aldrig att bli perfekt, du min dotter, min son, men jag älskar dig och vill rädda dig. Se därför upp för dem som vill göra lögn till sanning, ljus till mörker, gott till ont. Den vägen leder inte till himlen. Du behöver inte vara perfekt, min älskade. Jag vill bara se dig ansikte mot ansikte. Mycket smärta har kommit. Frågorna är många kring det mörka som har börjat synas. Jag har aldrig fört in det till dig men bedragaren lurar in sig och han vill inte liv, han vill inte härlighet, han vill inget gott. Men frukta inte du min älskade, den tid av mörker som ligger framför är inte för evigt. För en tid ska han dock få makten men sälj inte din själ till honom, du kan inte köpa den tillbaka. Jag kommer snart, men först måste avfallet ske.

Vänd därför tillbaka till mig, ty du går på en osäker väg.

Av nåd Herrens tjänare:

Jan Johansson, Domsjö 14/1 2010

2016-11-09.

Janet förmedlar en dröm som kan vara en uppmaning till ökad vaksamhet över vad som tillåts influera oss. Pröva och behåll det du upplever vara från Herren.

Hej

För ca 1 månad sedan drömde jag en dröm som skakade om mig. Vill säga först att jag var djupt involverad i New Age, för ca 20 år sedan. Men Jesus frälste mig 2002. Jag blev renad i Hans blod och förlåten. Helt otroligt. Vilken nåd. En sån syndare som jag! Han mötte mig, i min otroliga nöd. Jag var helt ensam, bodde i ett hus i skogen. Jag ropade på Honom. Han kom och Hans kärlek strömmade genom mig. Kände en total frid och fylld av Hans agape kärlek.

DRÖM:

Jag var i ett rum med andra människor. Jag kände ingen. Plötsligt frågade en kvinna mig:

-  ”Kommer du ihåg mig?"

-  Jag sa nej.

Sen var jag plötsligt på en restaurang. Kvinnan satt där, med några andra. Tydligt ser jag en stor drake. En synlig symbol. Men de andra såg den inte längre. De hade blivit "blinda" för den starka symbolen. Längst in i lokalen står en bartender bakom en bar och blandar något. Maten kommer. Kyparna ser likgiltiga ut, sovande "blinda". När folket äter maten ser jag att de blir lika konstiga som de andra i lokalen. Ordet flummig kan beskriva hur de blev ju mer de åt. Jag sprang i panik till toaletten. Allt var vitt. Väggarna var fulla av dolda symboler där. Men jag såg dom. Jag sprang ut och satte mig bredvid kvinnan och skulle be om Blodets beskydd och tacka för Golgata kors och Blodet som rann för att rena oss. Ropa på JESUS! Men det liksom fastnade i halsen! Jag såg min tallrik mat som jag visste att jag inte ätit av Men någon hade ätit lite. Men vem och varför? Hade jag trots att jag såg och förstod vad som hände här, smakat och ätit av drakens mat utan att veta om det. Jag bad Jesus om förlåtelse och rening i Hans blod. Då öppnades min strupe och jag bad för kvinnan. Sen vaknade jag.

.

MVH Janet.