Jan-Juni 2019

Tom_________________________________________________________________________________

2019-04-26

Jesus har återuppatått, efter att han fullbordade sitt korsuppdrag, dog på korset, gjöt sitt blod för oss. bar alla våra synder, besegrade döden, predikade för andarna i deras fängelse och mycket, mycket mer. Han kommer snart att hämta hem oss alla till himlen. Underbart.

190426 Jesus har fullbordat sitt uppdrag. Han har återuppstått och kommer åter

2019-04-12

Påskveckan har startat. Jesus har ridit in i Jerusalem år 32. Ängeln Gabriel berättade om denna händelse. Detta att det här leder till att Herren korsfästs. Hans korsfästelse innebär slutet på årsvecka 69. Den nya tiden har börjat. Det Nya Evangeliet startar. Jesu Kristi Blod blir offret för våra synder. Äntligen är vi fria. Det är fullbordat. Nådens tid inleds. Gud Fadern har visat oss sin oerhörda kärlek till oss. Utan att vi kan förtjäna det så kan vi kallas rättfärdiga. Ängeln Gabriel gav Daniel en säker tidsram att hålla oss till. Nu är det bara resten kvar på vår resa hem. Hem till Fadershuset tillsammans med Jesus. Må Han komma snart.

190412 År 32 e Kr Jesus rider in i Jerusalem

2019-04-05

Påsken närmar sig. Den största högtiden i kristenheten. Judarna firar och kommer ihåg befrielsen från Egypten. Vi kristna firar och kommer ihåg vår frälsare Jesu Kristi seger över allt det onda. Ja till och med över människans synd. Tack vare Honom så tillhör vi vad Han kallar för Sin brud. Herren förbereder just nu sin andra tillkommelse. Halleluja

.190405 Jesus förbereder påsken, evangeliet och återkomsten

2019-03-29

När vi dör...vad händer då. Ja om det råder många uppfattningar. Men sanningen är att det finns ett underbart himmelrike att vara och leva i efter döden. Detta om man redan i detta livet har valt Jesus som sin frälsare och att Han får vara vår Herre. Om du inte har lämnat ditt liv till Jesus så har du valt att ignorera Herrens räddningserbjudande eller om du i ditt liv har valt att betjäna en annan herre eller denna världens ande så får du ta konsekvenserna av det. Gud Fadern respekterar ditt val. Bra för de som är Jesuskristna, hemskt för de andra. Varför dog Jesus?

190329 Välj var du rike man eller kvinna vill tillbringa evigheten

 

2019-03-22

Svåra vägval i en svår tid. Ska Jesus finna någon tro när Han snart kommer tillbaka? Det är inte jag som ställer frågan utan det är Jesus själv som ställer den. Så många olika vägar det tycks finnas fast bara en håller, Vägen Jesus. Trots det slits själarna åt olika håll. Lite om detta i dagens undervisning.

190322 Ignatius anda eller Den Helige Ande protestant eller katolik

2019-03-01

I vårt land har ondskan gått så långt att till och med barn berövas sin identitet. Det är alltså inte bara vi vuxna som drabbas av "denna tidsålders gud, djävulen". Även redan kristna kan ha det svårt idag. Ett lidande som ser ganska civiliserat ut. Ganska politiskt korrekt och tydligen ganska psykologiskt försvarbart. Men för den som har sett det sanna ljuset så står det klart vad som sker. Djävulen härjar ganska fritt. Men ha tröst du Guds barn, den Onde är redan dömd och hans tid är kort.

180301 Denna tidsålders Gud stjäl och fördärvar Jesus räddar

2019-02-22

Det enda vi egentligen behöver är herren Jesus Kristus. Hur svårt allt kan se ut så kan Han förändra en hel nation med hjälp av en enda människa om han så beslutar. Inget finns som inte Vår Himmelske Fader kan göra. Sluta därför att lita på din fruktan och förtrösta på Herren istället. Låt det värde som Jesu offer på Golgata kors ger dig gälla för dig mer än vad denna världen vill göra dig till.

1 Kor 1: 27-29.  "Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var. Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud."

190222 Du behöver bara Herren du värdefulla människa

 

2019-02-15

En profetia som handlar om hur kontinent efter kontinent förmörkas genom internet diskuteras. Det finns dock inget skäl att skrämmas av det då Herren Jesus lovat att vara med oss ända till tidens slut.

190215 Jesus är livets bröd och ljus trots sann profetia om mörker över världen

2019-02-08

Herren kommer tillbaka. Han överger oss inte även om klimatet förändras. Även om miljöförstöringen fortsätter. Han rycker upp sitt folk till räddning. Ta emot denna tröst om detta saliga hopp.

190208 Herren Jesus kommer att rycka upp sitt folk till räddning