Jan-Juni 2019

Tom_________________________________________________________________________________

2019-03-01

I vårt land har ondskan gått så långt att till och med barn berövas sin identitet. Det är alltså inte bara vi vuxna som drabbas av "denna tidsålders gud, djävulen". Även redan kristna kan ha det svårt idag. Ett lidande som ser ganska civiliserat ut. Ganska politiskt korrekt och tydligen ganska psykologiskt försvarbart. Men för den som har sett det sanna ljuset så står det klart vad som sker. Djävulen härjar ganska fritt. Men ha tröst du Guds barn, den Onde är redan dömd och hans tid är kort.

180301 Denna tidsålders Gud stjäl och fördärvar Jesus räddar

2019-02-22

Det enda vi egentligen behöver är herren Jesus Kristus. Hur svårt allt kan se ut så kan Han förändra en hel nation med hjälp av en enda människa om han så beslutar. Inget finns som inte Vår Himmelske Fader kan göra. Sluta därför att lita på din fruktan och förtrösta på Herren istället. Låt det värde som Jesu offer på Golgata kors ger dig gälla för dig mer än vad denna världen vill göra dig till.

1 Kor 1: 27-29.  "Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var. Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud."

190222 Du behöver bara Herren du värdefulla människa

 

2019-02-15

En profetia som handlar om hur kontinent efter kontinent förmörkas genom internet diskuteras. Det finns dock inget skäl att skrämmas av det då Herren Jesus lovat att vara med oss ända till tidens slut.

190215 Jesus är livets bröd och ljus trots sann profetia om mörker över världen

2019-02-08

Herren kommer tillbaka. Han överger oss inte även om klimatet förändras. Även om miljöförstöringen fortsätter. Han rycker upp sitt folk till räddning. Ta emot denna tröst om detta saliga hopp.

190208 Herren Jesus kommer att rycka upp sitt folk till räddning