Januari-Juni 2018

_______________________________________

2018-06-15

Herren Jesus hade denna kväll en längtande hälsning till någon. Vem vet vi ej men Herren tar hand om det. Det var ett mycket viktigt budskap till någon så försumma inte denna hälsning. Herren Jesus vill dig något gott och upprättande. Inget annat spelades in denna kväll då vi i övrigt hade en fika kväll med nattvard.

Profetian/hälsningen:

180615 Hälsning från Jesus till den missförstådda och övergivna

2018-06-08

Sanningen är en mycket god vän till oss människor. Den gör ont ibland men den skadar oss aldrig. Lögnen däremot verkar oftast i början vara gott men.....den luras och vill skada oss och beröva os allt som är viktigt.

Sanning och lögn är inte en uppsättning olika åsikter eller uppfattningar. Sanning och lögn är andar. Sanningens Ande är detsamma som Den Helige Ande. Han tillhandahåller också vishet, kärlek, bön, nåd, en uppsättning olika gåvor och uppenbarelse. Allt gott kommer från Gud, Fadern och tillhandahålls oss människor genom Den Helige Ande.

Lögnens ande är detsamma som djävulens väsen. Vem vill ha med den anden att göra?

180608 Sanningens Ande är också Bönens och Nådens Ande

2018-06-08

Skolavslutning. För några en trevlig tillställning men för andra en olyckans dag. Alkohol och andra droger måste tyvärr vara med. Den dolda alkoholismen har ökat främst bland kvinnor (mammor). Inte så konstigt då att många ungdomar har fått lära sig att: "alkohol ska vi ha". Alkoholismen bland männen (papporna) är fortsatt hög. Problemet är så allvarligt (dyrt) så att kommuner och myndigheter inte vill se situationen som den verkligen är. Men hur ska man kunna hjälpa de som fastnat i alkoholträsket när vi vill upprätthålla en kultur där alkohol tycks ha blivit nödvändigt för att kunna umgås eller delta i sociala tillställningar.

Vad landet behöver är en väckelse där Jesus och Sanningens Helige Ande efterfrågas mer. Nu tycks alkoholen och bortförklaringarnas lögnens ande få mer betydelse.

180608 Alkoholen eller Sanningen

2018-06-01

Vart är vi i tiden? Ja människor har aldrig tidigare varit närmare bröllopet då bruden och brudgummen skall förenas. Vi kan se på många enskilda händelser och sammanhang att vi närmar oss slutet. (Början). Vi ser också på människors tillstånd vad klockan är slagen. Materialismen och annat avguderi gör saker med oss som inte är bra. Kyrkorna blir "marknadsplatser". Har vi glömt att Jesus drev ut månglarna från Templet? Vi fyller våra dagar och sinnen med många viktiga saker. Hur har vi det med det allra viktigaste?

180601 Bröllopet närmar sig Vilka kläder har du

2018-05-25

Herrens räddande och läkande kärlek finns egentligen i obegränsad mängd. Men det är inte särskilt mycket av den i omlopp bland oss människor. Varför? Några skäl är: New Age har gjort människor sådana att det finns nu många människo-definierade varianter av kärlek. Jaget har vuxit så man hellre vill bli älskad än att älska. Förlåtelsen värde och gudomliga definition glöms bort.

Kärleken hör ihop med förlåtelsen. Ett av de viktigaste orden människan har fått är kärlek. Vårt missbruk av detta stora och eviga ord får mycket dåliga konsekvenser.

180525 Sann kärlek utan förlåtelse finns ej

2018-05-18

För de som ser den andliga utvecklingen i Sverige så tornar mörka moln upp sig. Vi lever i en sen tid och vi vet att antikrist en dag ska ta över styret på vår jord. Men fram till dess finns det saker vi kan göra. Vi kan be för våra ledare. Vi kan be till den allra högsta ledaren, vår Herre Jesus Kristus. Det är den väg vi kan gå för att det otäcka som profetian varnar för inte skall ske nu. Det finns en skara kvar i vårt land som kan vädja och bedja till Skaparen. Låt oss göra så.

180518 Profetia och Herren kan rädda landet

2018-05-04

25 % av Sv kyrkans präster tror inte på Jesu uppståndelse. Illa mycket illa. Muslimerna predikar en annan Gud. En Gud som INTE har en Son som heter Jesus Kristus. Jaget och själviskheten vinner mark. Vi är i den tid som rådde även på Noas tid. Men var vid gott mod du som är Guds barn. Herren kommer snart tillbaka.

180504 Jesus kommer snart

2018-04-27

Värmen och vårljuset har kommit. Fysiskt fungerar planeten som det alltid gjort. Men andligt sett så växer mörkret. En nyligt gjord undersökning visar att 25% av Sv.Kyrkans präster förnekar Jesu uppståndelse. Vilken religion representerar man då tro ? Många kristna ägnar sig åt yoga, seanser och annat mörker. Vi banar väg för destruktiva krafter. Många far illa av det även den yngre generationen. Men är det hopplöst, meningslöst? Nej då. Vi lever i ett skeende som måste komma innan Herrens strålande andra ankomst inträffar. De som håller ut till slutet skall bli räddade. Jesus kommer snart.

180427 Vad ska bära genom mörkret

2018-04-20

Kristenheten befinner sig i en fas då allt skall effektiviseras. Bl a genom att omorganisera så att mindre enheter går upp i allt större organisationer. Många tycker det verkar vettigt. Arbetet med att motivera folk har pågått länge. De som har andra uppfattningar distanseras på lämpligt sätt. Direktiv förmedlas uppifrån och ned inom de kristna organisationerna. Tyvärr på ett sätt så att de "vanliga" församlingsmedlemmarna undanhålls möjligheten att få pröva källan till ideérna. Färre och allt större kristna organisationer ligger inte i Herrens intressen. Det gagnar antikrist som i slutänden kommer att ta över kontrollen av dessa giganter. Dagens undervisning handlar lite om det scenariot plus ett tänkbart praktiskt exempel i hur det kan gå till.

180420 Jesus räddar från antikristliga planer

2018-04-13

Oroligheterna ökar i Mellanöstern, Korea och lite här och där. Nu är tiden då de stora ska tillskansa sig mer och mer av de befintliga tillgångarna. Det sker även i Sverige men på ett mer försåtligt sätt, ofta med marknadstänkande och affärsmässiga förändringar. Syftet är dock att klumpa ihop ägande, makt och kontroll i större men färre enheter. Många förstår inte att deras kunnande utnyttjas av fel krafter. Antikrist kommer att dra nytta av detta och hans tid närmar sig. Men var vid gott mod du som kallas Guds barn. Det betyder också att Herrens dag är nära. Den härligt underbara då all god ordning skall återupprättas. Då Herren ska få vara huvudet och allt annat underordnas Honom.

180413 Herrens Stora Dag närmar sig Hur ser det ut i ditt hjärta

2018-04-06

Jesus har uppstått. Efter att han tagit all synd på sig och spikat fast den på korset. Hans blod rann för att möjligheten till rening skulle finnas för oss. Intygas av Ordet. Han är vårt levande och verksamma hopp.

180406 Jesus är bevittnat uppstånden.

2018-03-23

Påsken, de evangeliskt kristnas största högtid, står för dörren. Är påsken bara en vanlig helg eller får Herrens korsoffer sin rätta betydelse för oss. Mörkret hade sannerligen fått makten dessa avgörande dagar. Men den Onde fick en massa människor att agera så att korsfästelsen genomfördes. Herrens plan genomfördes alltså.

180323 Jesu korsdöd Vad är påsken för dig

2018-03-16

Påsken närmar sig. Den högtid då Jesus instiftade Nattvarden och det Nya Förbundet med Gud Fadern. Många av oss blir djupt berörda av Herrens oerhörda kärlek och lidande för vår skull. På Golgata vanns segern av vår Herre. Jesu blod rann för vår renings skull och Vägen till Gud Fadern var åter öppnad. Att bittert få gråta ut inför vår Herre på samma sätt som Petrus fick, är en stor ynnest och nåd bara det. Att få omvända sig till Herren är underbart. Satan försöker dock in i det sista att stjäla tillbaka själar. De personligheter som är intagen av New Age krafter behöver verkligen vad Jesus gjorde för oss på korset. Måtte många vända tillbaka till Herren även om man förlorar anseende, pengar eller popularitet. Det eviga Livet tillsammans med Jesus är sannerligen värt det.

180316 Jesus är lösningen även för kristenhetens New Age- kris

2018-03-09

Mörka krafter och främmande religioner vinner mark i Sverige. Men är vi verkligen så försvarslösa? Nej..enligt Ordet bor Herrens makt inom dig om du har Jesus som Herre i ditt liv. Vi är inte utan verktyg eller kraft.

180309 Guds kraft bor i dig

2018-03-02

Tvivel och tillkortakommanden kommer i allas våra liv. Men är det verkligen en nackdel? Olika ideal som samhället (världen) präglar oss med kanske bara är "denna tidsålders gud". Tappa inte modet kära medmänniska när du är svag är Herren nära. I svagheten är kraften störst.

180302 Svaga, bräckliga människor är en tillgång för Herren

2018-02-23.

Lättsam undervisning kring den kväll när Jesus instiftar det Nya förbundet. Nattvardens instiftande är också starten för det nya Livet i Jesus Kristus. Herrens kärlek till människan manifesteras senare i Hans Korsfästelse. Jesus fullbordar sitt lopp på jorden till räddning för alla som vill ta emot hans eviga gåva.

180223 Jesus instiftar det Nya Förbundet i sitt eget blod

2018-02-16.

Inspelningen för denna kväll blev tyvärr förstörd. Inget att lägga ut alltså.

2018-02-09

Att laglösheten tilltar i Sverige kan man knappast undvika att se. Konsekvensen blir att kärleken svalnar. Istället växer själviskheten och självförverkligandet. En avgud inom människan själv får mer herravälde. Hemskt men sant. Vi kristna kan välja en annan väg. Låt oss göra det. Om kärlekens rätta väsen handlar dagens predikan.

180209 Utan Herrens kärlek dör allt det goda

2018-01-26

En mycket viktig profetia/hälsning från Herren förmedlades denna kväll. Sprid den gärna vidare till dina kristna syskon.

180126 Profetia till Herrens barn i Sverige

2018-01-19

Diskussionen var livlig, öppen och fylld av kraft denna kväll. Svårt att redigera eftersom allt inte kan läggas ut offentligt. Ett tredje juridiskt kön utreds av regeringen. Det kanske ska bli möjligt att stjäla barnens könsidentitet. Hemska tanke men det håller på att ske. Gud, Skaparen kanske skall kallas kvinna eller moder. Kan det vara den felaktiga ekumeniken som åstadkommer detta. ....Nja..människor kan bli vilseledda av olika krafter men antikrist ligger bakom. Han ska ju bedra hela jorden så varför inte. Herre .....bara du kan hjälpa oss. Hjälp oss.

180119 Jesus Fadern mannen och kvinnan Det är gott

180119 Marknaden ekumenik politik

2018-01-12

Första samlingen för detta året kom att handla om hur Herodes försökte att bekämpa Sanningen. Han ville vara kvar vid makten och själv kunna avgöra vad som är rätt och fel. Driven av sina onda maktbegär kunde han naturligtvis aldrig göra något rätt. Men han var kung så vad skulle omgivningen göra mot honom? De flesta gjorde som han sa helt enkelt för att inte dödas själva. Att göra som Herodes innebär att man bekämpar även sin egen räddning. Herodes dog alldeles efter Jesu födelse. Det fanns helt enkelt en gräns för hur ond ondskan skulle få bli. Samma gäller idag. Det finns en gräns. Tröst för dig som lider och våndas över den onda utvecklingen i vårt land. Maning till omvändelse för dig som deltar, medverkar och njuter av denna onda utveckling. Bekämpa inte Sanningen Jesus Kristus.....Han är även din räddning.

180112 Utan Jesus finns ingen räddning från synd och skuld