Augusti – dec 2017

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

2017-12-15

Sista samlingen innan jul och nyårshelgerna. Fokus på Jesus, Namnet och effekterna av Hans födelse. Samlingen var mycket mer innehållsrik än vad som de publicerade inspelningarna antyder. Diskussion kring olika tillstånd inom kristenheten på vår jord var levande. Det mesta av den diskussionen är bortklippt av olika skäl. Undervisningsbiten och ett bemötande kring en frågeställning läggs ut av denna långa kväll.

171215 Jesus betyder att Gud är med oss för att rädda oss

171215 Guds kärlek förvandlar Blodet renar

2017-12-08

Herrens födelse proklameras med styrka och kraft. Frälsaren, räddaren föds.

171208 Gud vill att Sonens betydelse och födelse ska vara känd

2017-12-01

Herrens ankomst till jorden förbereds grundligt. Änglar och Den Helige Ande verksamma. Maria och Elisabeth prisar och tackar Herren för stora ting.

171201 Jesus avlas av Den Helige Ande Johannes andedöps i moderlivet

2017-11-24

Jesu födelse väl förberedd av Fadern. Jesus avlas av Den Helige Ande och Johannes föds genom ett Gudagivet under.

171124 Johannes banar väg för Jesus

2017-11-17

Landet avkristnas enligt en ond plan. Vad säger Ordet? Finns tröst att hämta hos Herren? Ja......Han kommer att förkorta tiden.

171117 Herren Jesus förkortar snart tiden

2017-11-10

Många nya ideer och trender har kommit in i Guds kropp senaste decennierna. En del bra, en del dåliga. En del från Herren och annat från själafienden. Aposteln Johannes uppmanade på sin tid Herrens barn till att alltid pröva andarna. Detta för att inte Guds goda inom församlingen inte skulle fördärvas eller ryckas ifrån dem. Många vettiga ideer men har vi prövat andarna bakom dem? Lite om vikten att pröva andarna handlade denna kväll om. Varsågod:

171110 Jesus dog för dig pröva därför andarna

2017-11-03

Bön för särskilda behov blev huvudingrediensen i denna samling. Eftersom det kan vara av känslig karaktär så spelas dessa moment inte in.

Men Herren visste vad som skulle ske så därför hade han givit Ord att förmedla som behövdes förböneämnena och undervisningen.  Varsågod:

171103 Jesus nåden större än lagen

 2017-10-27

Herren vill påminna oss om vikten av att lita på Honom i svåra tider.

171027 Ang felaktig tillbedjan och märket

2017-10-20

Lite om vikten av att välja rätt väg redan i detta livet.

171020 Vad är rikedom Jesus om tidsåldrarnas slut

2017-10-13

Mycket av vad vi ser av nutida ondska kan sammanfattas i detta som vi pratar om i denna diskussionspredikan.

171013 När människan blir Gud

2017-09-29

Vänner..ett fint och värdefullt ord och förhållande. Men på samma sätt som ordet kärlek missbrukas och ges fel betydelse i många sammanhang så har också ordet vänner mer och mer getts fel betydelse. Herren förklarar för oss vad sann vänskap är. Vänskap från Hans perspektiv. Tyvärr, väldigt snabbt, så växer också andra saker fram i vår kultur nu. Där tycks man också vara "vänner" dock bara om man har nytta av eller tjänar på vänskapen. Två motpoler.

170929 Vänner till Jesus eller världen

2017-09-15

Jenny påminner oss om Herrens nåd och de initiativ Han tagit för att vi ska bli frälsta. Sedan fortsätter jag med vad fruktan kontra kärlek kan göra med oss.

170915 Jenny J Guds gåva och nåd

170915 Fruktan eller Herrens kärlek

2017-09-08

Ditt företag kan få tjäna Guds syften och var ärlig när du vill följa andens ledning. Det kan finnas ett pris att betala i det.

170908 Välsignad affärsverksamhet och Andens ledning

2017-09-01

Finns kärleken kvar i ditt hjärta och isåfall till vad är den kärleken riktad?

170901 Skyddet mot villfarelsen Kärlek till Sanningen

2017-08-25

Den Helige Ande kan bedrövas. Han kan lämna dig beroenden av den väg du väljer i ditt liv.

170825 DHA eller yoga Jesus eller pride

2017-08-18

En varnade hälsning från Herren kom denna kväll. Den gäller i första hand Övik men är också gällande för hela den evangelikaliska kyrkan i landet. Fritt att sprida.

170818 Varning till Guds barn ang Yoga och seanser