__________________________________________________________

 

Sundsgruppen har inte längre några offentliga samlingar. Vi väntar på Herrens ledning i hur vi ska gå vidare. Vi längtar fortfarande efter mer av den underbara kärleksfulla värme vår Herre Jesus Kristus ger. Genom tron på Honom har vi tillgång till den.

Vi tackar för den goda respons ni hittills givit och ger. Tack för uppmuntran och det visade intresset. Vi ser framåt med tacksamhet på framtida responser. För din kännedom så vill jag meddela dig att inget av det du skriver kommer att publiceras offentligt, såvida du inte själv säger ditt ja till det.

En stor del av Sundsgruppens undervisning och vittnesbörd från de sista åren finns på denna hemsida. Pröva allt, behåll det goda från Herren. Vi älskar vår Herre Jesus Kristus och längtar efter den dagen när Han kommer åter på skyarna!

_________________________________________________________

2021-11-30

NY FLIK HAR LAGTS TILL Den kallas: LÅST FLIK.

Frid.
Som du vet och förstår så har denna tids ande och krafter tvingat oss att ha en viss del av budskapen under sekretess. Det är de viktigaste budskapen som rör Herrens barns tuffa sista tid innan Herren kommer åter. De viktigaste pusselbitarna som berör Herrens tillkommelse finns också här. LÖSENORD KRÄVS.

2020-07-21

Sverige befinner sig i ett andligt fritt fall.

Vad kan räddas och kan vi som fortfarande tillhör Jesus och dyrkar Skaparen göra någon skillnad ?? Ja vi kan konkret göra en "kristen och mycket fredlig revolution". Olof Edsinger, ordförande i Sv Evangeliska Alliansen har föreslagit ett 10- punktsprogram att följa om vi vill göra skillnad för vårt land och medmänniskor. Några som jag känner lever redan så och de mår bara bra av det. Tänk om många fler skulle våga anamma dessa självklara andliga principer som Olof skriver om. Varsågod:

Tiopunktsprogram för en kristen revolution

2020-06-26

Hur kan vi som Guds folk göra en skillnad i den här världen? I vårterminens sista nyhetsmail listar SEA:s Olof Edsinger tio punkter för en sann kristen revolution – andliga praktiker som gör skillnad både nu och i evigheten.

De senaste veckorna har demonstrationer skakat om stora delar av västvärlden. Under parollen ”Black Lives Matter” har folk samlats till protester mot rasism i allmänhet och överdrivet polisvåld i synnerhet. De flesta med de bästa intentioner, men tyvärr också med personer som mest har varit ute efter att ställa till bråk. Särskilt på vänsterkanten finns det grupper som mer än gärna använder sig av våld för att manifestera sina åsikter.

Och så finns det ju också något närmast magiskt över begreppet ”revolution”. Att göra revolution, skulle man kunna säga, handlar om att göra skillnad i grunden. Omvälvande, omstörtande – och helst på kort tid. Politiskt vandrar det i många fall hand i hand med vapenmakt. Den franska revolutionen och det efterföljande skräckväldet är det mest kända exemplet. Bolsjevikernas revolution i Ryssland och kulturrevolutionen i Maos Kina är två andra. Av dessa händelser kan vi dra lärdom – och ta varning.

1) Bekänn Jesus som Herre och Frälsare. Detta är den viktigaste revolutionära handling som vi kan utföra. Genom den ger vi ett utrymme för Jesu herravälde i våra liv – och vi utmanar de makter, trender och ideologier som försöker ta Guds plats.

2) Ta fasta på Bergspredikans etik. Få texter står i sådan stark kontrast till de politiska revolutionerna – från de inledande saligprisningarna till den avslutande uppmaningen att bygga livet på Jesu ord. När Guds folk tar det här sättet att leva på allvar, kommer de ofrånkomligt att utmana systemet.

3) Lev (även) för andra. I en värld präglad av individualism, konsumism och ”what’s in it for me”, finns det inget som gör sådant starkt intryck som personer som betjänar och ”går den andra milen” för sina medmänniskor.

4) Helga vilodagen. Det viktigaste är inte att vi avsätter just söndagen för detta – även om dagen då Jesus uppstod bör vara vårt förstahandsalternativ. Men att regelbundet kliva ut ur våra ekorrhjul är en i sanning revolutionär handling – och en livförsäkring både för oss själva och för våra nära och kära.

5) Lev enkelt. Det är inte den som har mest prylar när han dör som vinner. Kanske är det i stället när vi odlar dygder som förnöjsamhet och måttlighet som vi på allvar sätter värde på de ägodelar vi faktiskt har?

6) Var måttlig i sociala medier. Visst är det fint att vi med ny teknik kan bygga relationer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Inte minst i dessa tider. Men glöm inte vikten av att, när så är möjligt, mötas ansikte mot ansikte. Och använd inte Facebook eller Instagram för att marknadsföra dig själv in absurdum. Förnöjsamhet och måttlighet är dygder även när vi rör oss i cyberrymden!

7) Gift dig – eller lev för andra som singel. I en tid när nästan alla väljer att flytta ihop och bo sambo, är det i sanning revolutionerande att gifta sig. ”Äktenskapet ska hållas i ära hos alla”, säger Skriften, och den grundläggande tillämpningen av detta är förstås att praktisera det. Men Bibeln är också tydlig med att vissa har fått en kallelse till singelskap. Glöm bara inte att poängen med detta inte är att leva för sig själv – tvärtom lyfts celibatet fram som en möjlighet till ett självutgivande liv.

8) Ge tionde. Att alltid avsätta (minst) tio procent av sin inkomst är en troshandling, och den bär bud om att revolutionen har fått ett grepp om våra egna hjärtan. Det sista som blir omvänt i en människas liv är plånboken, sa Luther. Tänk att vi kan sätta Herren främst också med våra pengar, samtidigt som vi blir till välsignelse för andra!

9) Var gästfri. Sverige är ensamhushållens förlovade land, och ofta är vi inte ens medvetna om namnen på våra grannar. Kanske är det just du som har fått kallelsen att bryta de kulturella normerna – och bjuda in någon i grannskapet på fika? (I coronatider får det förstås ske på de villkor som gäller utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.)

10) Avsätt tid för bön och fasta. Få saker kan på ytan verka så improduktiva som dessa. Men just därför hör den tid vi lägger på tillbedjan till de dyrbaraste ögonblicken i våra liv. I bönen och fastan visar vi för Gud, snarare än för våra medmänniskor, vad som är viktigast i livet. På köpet får vi ett genrep inför evigheten, där vi för alltid kommer att skåda hans ansikte.

Tio punkter för en kristen revolution, alltså. Och på köpet ett antal andliga praktiker som inte minst coronakrisen kan ge oss incitament för att befästa i våra liv. Med dessa ord önskar jag därför alla våra medlemmar och prenumeranter en välsignad sommar!

Olof Edsinger, Generalsekreterare

Länk:

Kristen revolution

2020-01-31

Som ni märkt så har vi varit sparsamma med vad vi lagt ut på sidan senaste tiden. Detta beror på att vi söker hos Herren hur och om vi skall fortsätta. Vi kommer att avsluta våra offentliga samlingar i EFS bönhus på fredagar. Detta beror inte på någon osämja eller liknande mellan EFS- gruppen och oss. Vi har skiljts som bästa vänner. Det beror helt enkelt på den andliga situationen i bygden och vad Herren vill att vi ska agera i.

Inför denna samling så ville Herren sända en hälsning till ledarna och genom ett Ord tala om lite av sitt verk i de sista tiderna. Varsågod:

200131 Herrens verk i sista tiden. Hälsning till ledarna

Jag lägger också ut lite av hur vi internt resonerar inför fortsättningen. Detta för att de som inte kunde närvara vid denna träff ska få delta i hur vi resonerade.

200131 Till Sundsgrupp Hur fortsätta

 

2019- 10- 06

 

 

Som jag skrev tidigare i den nyskapade fliken på hemsidan "Klimatdebatten som tidstecken" så är det fler än jag som fått upp ögonen för vad det egentligen rör sig om.

Cecilia Lind skriver i Dagen:

 Djävulen är vår fiende - inte koldioxidutsläppen

"Noa var i samma situation som oss då en stor klimatkatastrof väntade honom. Han höll blicken fäst på det uppdrag han fått av Gud och i dag får han vara vår förebild, skriver Cecilia Lind."

Läs hela hennes artikel :

Vem är fienden

2019-10-31

När det gäller klimatdebatten så är det många som hänvisar till vetenskapen nu. Men politiker, massmedia och den nya klimatrörelsen vägrar att inse att de inte vill lyssna på andra vetenskapsmän än  de som de själva vill. De som idag kallas "klimatförnekare" stöttar sig också på vetenskapen. Men det vill man inte inse. Det finns inte så mycket pengar och inflytande att tjäna på att hålla sig till sanningen helt enkelt.

Vi som är kristna och tror på Herrens Ord vet att vår planet kommer att slitas ut som en "fläckad klädnad" alldeles innan Herren kommer åter. Vi kan inte göra så mycket åt att planeten går under. Att solen har sina rytmer att magnetfälten ändrar sig emellanåt.

Mänskligheten kommer av situationen att delas upp i olika läger. Några vill rädda planeten Jorden och andra vill rädda mänskligheten. Som kristen bör du vara klok nog att inse att du inte kan göra något för att rädda Jorden. Men ha tröst. Kristna  har aldrig fått det uppdraget heller. Kristna har fått uppdraget att sprida och predika Evangeliet så att människan kan räddas. De som då väljer att följa Jesus kommer en dag att få en helt ny himmel och en helt ny jord.

En HELT NY himmel och en Helt NY jord. Vår Gud och Skapare kan sånt. Framtiden är alltså ljus för de som väljer att följa Herren Jesus. Tyvärr så finns det andra Herrar att följa också. Smärtsamt nog väljer många att följa dessa också.

En vetenskapsman som står på muren för att strida mot den förljugna propagandan att vi människor skulle vara de skyldiga till dagens klimatförändringar är Lars Bern. Hatten av för honom. Han tycks inte vilja böja sig för den moderna populistiska lögnen.  Han bemöter och vederlägger Expressens felaktiga propaganda.

Klimatdebatten som tidstecken

 

2019-06-28

Claphaminstitutet:

Pride är ett hot mot folkhälsan

Länk till videon på tidningen Dagen:

Dolda destruktiva inslag i Pride

 

2019-06-21

Pride ett orimligt vägval.

Ebba Busch Thor skriver att hon inte står för allt som sägs och görs under Pride. Då bör hon heller inte delta, skriver Therése Ewert.

Länk till artikeln på tidningen Dagen:

Pride är osunt

 

2019-06-14

Ett antal fina och gudomliga saker har skett för gruppens medlemmar. Stämningen är därför uppsluppen denna nattvardskväll. Undervisningen innan själva nattvarden handlar om olika viktiga funktioner som Jesus gått in i eller givit oss på Golgata. Varsågoda.

190614 Herrens kärlek och försoning innan nattvarden

 

2019-06-07

De flesta av oss vill att Gud ska älska oss och att vi hamnar i himlen efter döden. Har du tagit emot Jesus och lever i Honom så blir det så. Men vill du tjäna Herren och betjäna Jesus så kommer du inte långt i din egen förmåga. Be istället Herren att utrusta dig. Det blir kanske inte som du själv vill, det kommer bara att bli långt mycket bättre. DHA har allt som behövs och mer därtill. Du behöver också DHA för att själv komma hela vägen hem. Han är sigillet som behövs.

190607 Andens gåvor och syften

 

2019-06-04

Olof Edsinger har på Världen Idag´s ledarsida skrivit om ett underskattat nutidsproblem. Isebels Ande i församlingen.

Rekommenderas att läsa och bedja över då problemet är ganska vanligt idag.

 

Isebels ande en realitet att räkna med än i dag

Ledare · Publicerad 00:00, 3 jun 2019

Äntligen verkar det som att rättvisa håller på att skipas i ett av modern frikyrkohistorias mest bisarra dramer. Detta sedan beskedet kom att tre före detta pastorer från Knutby Filadelfia kommer att åtalas vid Uppsala tingsrätt. Förhandlingarna väntas inledas senare i år, men de åtalspunkter som har offentliggjorts är minst sagt anmärkningsvärda för att gälla ett lokalt pastorsteam: misshandel, barnaga och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Exemplet Knutby är förstås extremt, men det är värt att påminna om att det som hänt i denna sekt har blivit förutsagt av Herren själv. ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”, säger Jesus. Även i Gamla testamentet formuleras kännetecknen på ett korrupt andligt ledarskap: ”Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.”

Men det finns fler trådar att nysta i för den som vill förstå fenomenet Knutby Filadelfia. Inte minst gäller detta Åsa Waldau – även kallad ”Kristi brud” – som förvisso inte haft den starkaste formella rollen i församlingen, men som tycks ha styrt denna gemenskap med järnhand.

För att förstå dynamiken bakom detta kan det finnas skäl att bläddra fram till Bibelns sista bok. I sitt sändebrev till församlingen i Thyatira säger Jesus: ”Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar.”

En allmän uppfattning i den kristna kyrkan är att sändebreven visserligen vänder sig till församlingar i dåtidens mindre Asien, men att de också har ett budskap till Guds folk i alla tider. I klartext måste detta innebära att Isebels ande är en realitet även för oss i dag att räkna med. Låt oss därför ringa in vad det är vi här har att göra med.

Den Isebel som presenteras i Uppenbarelseboken är en människa – och i förlängningen en andemakt – som sprider villfarelse i Guds församling. Enligt Jesus har hon ett antal distinkta egenskaper:

• Hon säger sig vara profetissa.

• Hon undervisar och har inflytande i församlingen.

• Hon förleder Guds folk till otukt och avguderi.

• Hon vägrar att omvända sig.

• Hon döms av Herren själv – men drar också med sig andra i sitt fall.

På modern svenska talar vi alltså om en stark ledare med profetiska anspråk, som manipulerar och förvrider huvudet på sin omgivning och som har en likaledes förvriden hållning till såväl sexualitet som tillbedjan. Känns det igen? Om inte är det bara att läsa anklagelsepunkterna från den stundande rättegången.

Sedan är det förstås viktigt att säga att maktmänniskor finns av olika slag – liksom det finns olika nivåer på deras inre mörker. De fullfjädrade Isebel-personligheterna är tämligen sällsynta. Men när de väl har fått ett fäste i den lokala gemenskapen kan de vara med och bidra till en närmast oöverblickbar skada. I värsta fall kan de – som i Knutby – fördärva både församlingen och medlemmarnas personliga tro.

De tidiga varningstecknen ska vi därför vara uppmärksamma på: En själsligt trasig individ som manipulerar och får andra att dansa efter sin egen pipa. En person som inte tål motsägelser, utan reagerar med vrede och anklagelser när hon/han blir motsagd. Som bygger upp en maktbas genom informella kontakter, och som undergräver det formella ledarskapet. Som med förkärlek agerar genom ombud, samtidigt som hon/han ställer sig in hos människor med andlig makt.

När vi stöter på detta fenomen har vi helt enkelt inte råd att vara naiva.

Olof Edsinger

Läs på Världen idag

Läs på Olofs egen sida

2019-05-31

Herren är aktiv. Han håller på att bereda rum för många i Himlen. Snart kommer han åter för att hämta hem sitt folk. Härligt. Fram till dess ska vi vara vaksamma så att vi inte ramlar av vägen. Det finns två diken . Det ena är lagiskheten- eller man kan kalla den för fariseernas surdeg också. Surdegsfolket finns idag också. Ta inte emot vad de "bombarderar" dig med. Du kan bli likadan. Det andra diket är överdriven "nådiskhet" eller laglösheten vilket är dess bibliska namn. När kärleken svalnar inträder laglösheten. Och konstigt nog så vill vissa kristna tro att denna laglöshet är nådiskhet.

20190531 Herren kommer åter se upp för surdegen

 

2019-05-24

Ska Herren finna någon tro på jorden när Han återkommer? Vad blev det av Kyrkan och Församlingarna? Hur det än ser ut så ät r det inte hopplöst. Den Himmelska närvaron finns fortfarande tillgänglig för oss.  Jesus sände ju Den Helige Ande precis som Han lovat. Vi behöver alltså inte låta köttet råda hos oss. Vi har fått ett himmelskt alternativ att välja istället. Måtte vi alla välja det för då kan det finnas en chans att även de högsta ledarna kan räddas i tid.

 

190524 Som det borde vara Jesus sände Den Helige Ande

 

 

2019-05-17.

Att olika svenska biskopar har vanhelgat Herren Jesus det vet vi sedan förut. Att Sv kyrkan bestämt att satsa 100 miljoner kr vart 3:dje år för att Sv kyrkan ska hbtq-certifieras vet vi också. Då trodde man nog att botten var nådd men icke, icke. Nu går en svensk biskop ut och hävdar att utlevd homo-, bi- och transsexualitet är själva evangeliet. Att dessa biskopar tjänar djävulen är nog ganska tydligt. Förhoppningsvis så är de omedvetna och bedragna. Men isåfall har de tappat förmågan att läsa också. Det som händer inom de högre kretsarna i Sv Kyrkan är helt enkelt att man håller på att införa Baalsdyrkan på nytt. Precis som vissa av landets profeter förutsagt.

Olof Edsinger har skrivit en artikel om Sv Kyrkans nya tolkning av vad evangeliet är. Tack Herre för Olof. Välsigna honom och låt fler präster med hans mod och klarsyn träda fram.

Gästartiklar och reflektioner

Vad är ”själva evangeliet”?

 

2019-05-17

Sjukdomarna har besegrats av Herren Jesus. Dock så behövs lite mer tid för återhämtning. Detta var en tuff och skrämmande sjukdomsattack men Herren har nu allt under kontroll. Vi ställer in fredag 17 maj också. Detta för att det behövs lite återhämtning och vila efter denna match.

2019-05-10

Vi ställer in denna kväll också. Influensan och febern tycks ha lugnat sig i gruppen. Däremot så har predikanten drabbats av mystiska ryggbesvär som gör att han inte lämnar sitt hus än. Hur lång tid ryggen behöver för läkedom ligger i Herrens händer. Herren vet nog vad Han gör.

2019-05-03

Denna kväll inställt pga sjukdom. Influensa med hög och tjurig feber. Det kan bli inställt nästa fredag också om dessa besvär inte lägger sig snart. Flera är drabbade så vi får se framöver hur vi piggnar till.

2019-04-26

Jesus har återuppatått, efter att han fullbordade sitt korsuppdrag, dog på korset, gjöt sitt blod för oss. bar alla våra synder, besegrade döden, predikade för andarna i deras fängelse och mycket, mycket mer. Han kommer snart att hämta hem oss alla till himlen. Underbart.

190426 Jesus har fullbordat sitt uppdrag. Han har återuppstått och kommer åter

2019-04-12

Påskveckan har startat. Jesus har ridit in i Jerusalem år 32. Ängeln Gabriel berättade om denna händelse. Detta att det här leder till att Herren korsfästs. Hans korsfästelse innebär slutet på årsvecka 69. Den nya tiden har börjat. Det Nya Evangeliet startar. Jesu Kristi Blod blir offret för våra synder. Äntligen är vi fria. Det är fullbordat. Nådens tid inleds. Gud Fadern har visat oss sin oerhörda kärlek till oss. Utan att vi kan förtjäna det så kan vi kallas rättfärdiga. Ängeln Gabriel gav Daniel en säker tidsram att hålla oss till. Nu är det bara resten kvar på vår resa hem. Hem till Fadershuset tillsammans med Jesus. Må Han komma snart.

190412 År 32 e Kr Jesus rider in i Jerusalem

2019-04-05

Påsken närmar sig. Den största högtiden i kristenheten. Judarna firar och kommer ihåg befrielsen från Egypten. Vi kristna firar och kommer ihåg vår frälsare Jesu Kristi seger över allt det onda. Ja till och med över människans synd. Tack vare Honom så tillhör vi vad Han kallar för Sin brud. Herren förbereder just nu sin andra tillkommelse. Halleluja.

190405 Jesus förbereder påsken, evangeliet och återkomsten

2019-03-29

När vi dör...vad händer då. Ja om det råder många uppfattningar. Men sanningen är att det finns ett underbart himmelrike att vara och leva i efter döden. Detta om man redan i detta livet har valt Jesus som sin frälsare och att Han får vara vår Herre. Om du inte har lämnat ditt liv till Jesus så har du valt att ignorera Herrens räddningserbjudande eller om du i ditt liv har valt att betjäna en annan herre eller denna världens ande så får du ta konsekvenserna av det. Gud Fadern respekterar ditt val. Bra för de som är Jesuskristna, hemskt för de andra. Varför dog Jesus?

190329 Välj var du rike man eller kvinna vill tillbringa evigheten

2019-03-22

Svåra vägval i en svår tid. Ska Jesus finna någon tro när Han snart kommer tillbaka? Det är inte jag som ställer frågan utan det är Jesus själv som ställer den. Så många olika vägar det tycks finnas fast bara en håller, Vägen Jesus. Trots det slits själarna åt olika håll. Lite om detta i dagens undervisning.

190322 Ignatius anda eller Den Helige Ande protestant eller katolik

2019-03-16

Herrens frid önskar jag alla som besöker vår hemsida.

Som ni märkt så har vi inte lagt ut något från fre 8 mars eller fre 15 mars. Detta för att tunga snöfall har fått bilar insnöade, människor överansträngda osv. Klimatet är som det är. Fullständigt normalt alltså. Det är vi människor som lever våra liv med mindre och mindre marginaler. På tal om klimatet så har det varit stora manifestationer för klimatet. Trots att klimatet beter sig helt normalt (historiskt sett) så finns det rörelser som försöker att få oss att tro att vi kan påverka jordens och solens rytmer. Vad besviken de ska bli när de upptäcker att människan inte kan göra det. Inte heller har utsläppen från människan så avgörande betydelse som många lurats att tro. Vad åstadkommer man då med dessa manifestationer. Lite pengarullning, några berikar sig på den ångest och skräck som många hamnar i. Förresten är inte det våldsterroristernas yttersta syfte.....att skapa ångest och skräck menar jag. Eller kan det finnas en större kraft i vårt universum som inspirerar olika människor och grupper till att föra fram sina ideér. Kan det vara så att själafienden njuter av det kaos som håller på att skapas.?? En intressant opinion att läsa:

 

”Klimatdebatten är korkad”. Så inleder Rebecca Weidmo Uvell sin debattartikel. Sveriges CO2-utsläpp går att jämföra med en ”fis i rymden”, enligt henne... Foto: Jessica Gow/TTDebattinlägg

”Resten av världen struntar i om Sverige går före”

Publicerad igår 13.31 på SVT Nyheter/ Opinion.

”Om vi så avskaffade det svenska flyget helt skulle detta påverka världens CO2-utsläpp med 5 procent av 2 promille. Ni ser ju hur knäpp debatten är”, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Om debattören

 

Rebecca Weidmo Uvell

Borgerlig opinionsbildare och författare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Klimatdebatten är korkad. Det är den enda slutsats man kan dra av att följa senaste tidens allt mer maniska debatt.

Inte bara för att en 16-åring lyfts fram som nationalhelgon med citat som ”jag vill att ni ska få panik”, vilket för övrigt tvärtom är en otroligt dålig idé när det gäller politik. Eller att månadens trendord är flygskam.

Utan för att klimatproblemet är ett av många viktiga problem politiken ska lösa.

Jorden kommer inte att gå under. Däremot finns det gott om människor som tjänar på att hetsa igång en stor ångestboll hos alla genom att påstå det.

Det viktigaste i debatten, som idag paradoxalt nog är den mest nationalistiska vi har, är att klimatet är en global fråga. Inte en nationell. Och Sverige står för 0,02 procent av världens hela CO2-utsläpp.

Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 30 procent samtidigt som BNP ökat med 80 procent och Sveriges befolkning växt till 10 miljoner.

Per capita släpper vi ut 4,5 ton CO2 per person och år, det är bara Chile, Lettland och Mexico som släpper ut mindre.

Kinas utsläpp av CO2 per capita har däremot tredubblats på bara 15 år enligt Världsbanken.

Problemet är alltså inte Sverige eller ens EU.

Om så Sverige lyckades nolla sina klimatutsläpp skulle detta påverka världens totala CO2-utsläpp med två promille. Aldrig har väl en fis i rymden illustrerats bättre.

Sverige måste gå före, säger då folk. Vi ska inspirera. Men hur har det gått hittills med det?

Under de senaste 15 åren har EU totalt minskat sina CO2-utsläpp med 3,7 procent, i Sverige har vi som sagt minskat dem sedan 1990, och trots att vi alltså ”går före” sedan länge har ändå världens totala CO2 ökat med 11 procent. De ökar i Asien och Stillahavsregionen. Idag står de för 49 procent.

Jag vet att det kommer som en chock men resten av världen verkar strunta i hur före Sverige är.

Men detta hindrar inte den mäktiga svenska miljörörelsen från att göra vad de kan för att kapitalisera på hysterin och dra fram sina vanliga käpphästar, som hatet mot bilar och flyg, som tillsammans med kärnkraftsmotståndet är det urgamla bränslet som driver miljörörelsen.

Så i dag passade landets samlade miljöfront på att kräva att Sverige varken bygger fler flygplatser eller vägar.

Om man ska beskriva detta på ett snällt sätt är passande ord faktaresistent och vetenskapsfientligt.

Ändå har miljöaktivisterna gjort att flyga till varje medveten höginkomsttagare i innerstans just nu främsta projektionsyta för sin ångest. Trots att flyget bara står för fem procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp.

Om vi så avskaffade det svenska flyget helt skulle detta påverka världens CO2-utsläpp med 5 procent av 2 promille. Ni ser ju hur knäpp debatten är.

Samtidigt som Miljöpartiet luftar tankar om att införa motbok för flyg eller förbjuda det helt i södra Sverige bygger Kina 216 nya flygplatser till 2035.

Maldiverna, som ju redan borde vara utplånat vid det här laget givet tidigare profetior, har lagt ner fokus på klimatet och även de bygger nu nya flygplatser.

Om den svenska miljörörelsen på riktigt var intresserad av att lösa klimatproblemet skulle de fokusera all sin kraft på att få länder som Kina och Stillahavsregionen att minska sina utsläpp.

Men problemet är att de inte bryr sig lika mycket om det som om sig själva och sin egen makt. Alltså utnyttjar de bara klimatdebatten för egen vinnings skull, för att få så många ideologiskt grundade önskningar på listan genomförda i Sverige.

Varför ser inte fler igenom det här?

 

 

2019-03-01

I vårt land har ondskan gått så långt att till och med barn berövas sin identitet. Det är alltså inte bara vi vuxna som drabbas av "denna tidsålders gud, djävulen". Även redan kristna kan ha det svårt idag. Ett lidande som ser ganska civiliserat ut. Ganska politiskt korrekt och tydligen ganska psykologiskt försvarbart. Men för den som har sett det sanna ljuset så står det klart vad som sker. Djävulen härjar ganska fritt. Men ha tröst du Guds barn, den Onde är redan dömd och hans tid är kort.

180301 Denna tidsålders Gud stjäl och fördärvar Jesus räddar

2019-02-22

Det enda vi egentligen behöver är herren Jesus Kristus. Hur svårt allt kan se ut så kan Han förändra en hel nation med hjälp av en enda människa om han så beslutar. Inget finns som inte Vår Himmelske Fader kan göra. Sluta därför att lita på din fruktan och förtrösta på Herren istället. Låt det värde som Jesu offer på Golgata kors ger dig gälla för dig mer än vad denna världen vill göra dig till.

1 Kor 1: 27-29.  "Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var. Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud."

190222 Du behöver bara Herren du värdefulla människa

2019-02-15

En profetia som handlar om hur kontinent efter kontinent förmörkas genom internet diskuteras. Det finns dock inget skäl att skrämmas av det då Herren Jesus lovat att vara med oss ända till tidens slut.

190215 Jesus är livets bröd och ljus trots sann profetia om mörker över världen.

2019-02-19

Isen blir tjockare på Antarktis

Hämtat från Illusrerad Vetenskap

"Stick i stäv med alla förutsägelser visar det sig att Antarktis istäcke växer med flera miljarder ton varje år.

antarktis smälter inte

Den globala uppvärmningen har tagit en paus. Åtminstone på Antarktis och åtminstone för ett tag.

Satellitdata från åren 2003–2008 visar att isen på den centrala västra och östra delen av Antarktis har blivit två centimeter tjockare varje år, vilket motsvarar 82 miljarder ton is om året.

Det innebär att tillskottet av ny is på Antarktis är större än avsmältningen.

Isen växer med två centimeter varje år

Nasas Goddard Space Flight Centre ligger bakom mätningarna som har gjorts med hjälp av satelliter. Höjdmätare har registrerat förändringar i islagrets tjocklek. Isen bildas av snö som ansamlas varje år och pressas ihop till ett cirka två centimeter tjockt lager is.

Antarktis orsakar inte de stigande havsnivåerna

Enligt forskarna har ansamlingen av is pågått under de senaste 10?000 åren och uppväger avsmältningen från speciellt västra Antarktis. Men det väcker nya frågor. Hittills har forskarna trott att 0,27 millimeter av de årligen stigande havsnivåerna kommer från Antarktis. Stigningen måste komma någon annanstans ifrån, men forskarna vet ännu inte var.

Ny ismätare skickas upp 2018

Nästa stora uppgift blir därför att klarlägga var den extra avsmältningen kommer ifrån och det ska Nasa-satelliten ICESat-2 hjälpa till att undersöka när den skickas upp 2018.

Upptäckten är inte den enda överraskningen kontinenten hade i beredskap. I fjol upptäckte polarforskarna att det finns liv under den tjocka isen."  OBS artikeln publicerad den 5 november 2015.

Länk Till Illustrerad Vetenskap:

Isen blir tjockare

2019-02-08

Herren kommer tillbaka. Han överger oss inte även om klimatet förändras. Även om miljöförstöringen fortsätter. Han rycker upp sitt folk till räddning. Ta emot denna tröst om detta saliga hopp.

190208 Herren Jesus kommer att rycka upp sitt folk till räddning

 

 

20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet – Lars Bern får tungt stöd från vetenskapsmän.....

Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

Tungt stöd för Lars Bern

 

2019-02-01

Lars Bern har en gedigen meritlista med stor insikt i viktiga frågor bl a ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté.

Lars Bern kunnig, vis och faktabaserad debattör säger:

"Det är inte nationalism som leder till fascism.

Det är tvärtom globalisternas allt större makt och förmögenheter som leder till fascism."

Lyssna till hans korta, (20 min), förklaring här:

Lars Bern: ”Genomskåda globalisterna!”

2019-01-29

Klimatet och olika tankar om vår miljö. Mycket lugnande besked till er som tror att människans CO2 utsläpp är så avgörande.

Nils Axel Mörner, välmeriterad havsforskare, miljövän och faktabaserad debattör ger oss fakta så att miljöångesten kan få släppa bland våra yngre och oss själva.

Lördagsintervju 40 - Havsforskare Nils Axel Mörner om klimatet - hur är det egentligen?

2019-01-22

Tiden är kort. Frambringandet av Antikrist pågår för fullt över Jorden. Ett val behöver göras även om du redan är kristen. En osynlig tvångströja läggs sakta på folket idag. I sista tiden finns bara två församlingar på jorden. Dessa två är Bruden eller Skökan. Bruden kommer att räddas. Skökan kommer att gå till en annan herre.

Bruden eller Skökan. Välkända bibliska begrepp vars syfte är att få så många som möjligt att välja Jesus och frälsningen. Man väljer Jesus före politik, multinationell girighet, osund enhet, osund ekumenik. Man väljer Jesus före religiösa organisationer som tjänar Agenda 2030´s och avfallets syften. Man väljer Jesus före klimatångesten ty Herren har lovat sig själv att aldrig mer låta jorden och mänskligheten förgöras genom människors ageranden.

Lars Enarsson, sann Israelvän och en sann förkämpe för en väckelse i Sverige, har sammanställt en sammanfattande undervisning om hur situationen ser ut idag. Agenda 2030 förklaras med verkliga fakta, Guds Ord och profetior. Han undervisar så att vi får mer hopp i en mörk tid. Vi får förstå att förlossningen är nära. Herrens andra ankomst står för dörren. Sträck på dig du som har fått rätten att kallas Guds Barn. Du ska snart få vara med om bröllopet.

Ni som följt denna hemsida de senaste åren och ännu mer ni som personligen deltagit i våra sammankomster känner igen mycket av vad Enarsson predikar. Jag har undervisat kring detta emellanåt och vi har redan behandlat mycket av det i Sundsgruppen.

Enarsson lägger till ytterligare fakta som bidrar till att göra bilden mer komplett. Därför vill jag varmt rekommendera denna undervisning. Jag vill också uppmana oss alla till att noggrant lyssna på denna undervisning. några saker kan upplevas obehagliga att lyssna till men du kommer aldrig ifrån att vi alla har ett personligt val att göra: Vill du vara del i Bruden eller en del av Skökan?

Lars Enarsson: Agenda: Vad kan vi göra?

 

 

 

2018-12-24

Jesus Kristus födelsedag. God Jul önskar vi er alla.

Jes 9:6

"Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste."

Luk 2:1-20

1 Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.

Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.

Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,

för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.

Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.

Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.

I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.

Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.

10 Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.

11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

12 Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.»

13 I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:

14 »Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

15 När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: »Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss.»

16 Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban.

17 Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.

18 Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.

19 Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.

20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

 

2018-12-14

Inget större har givits oss människor än den person vars födelsedag vi firar 24 dec. Åt alla som tar emot Honom ges rätten att kallas Guds Skaparens barn. Vem förstår detta stora? Inte många men genom vår tro på Jesus blir det en levande verklighet för oss. Som dessutom är helt sann. Jordens grundvalar skakar, hoten är många. Se därför till att du tar emot Herrens räddande hand i tid. Hans Rike ska vara en evighet. Det är din räddning, kära medmänniska. Ingen annan räddning finns men den är given till alla som tar emot den. Julen handlar om Jesu Kristi födelse inget annat, bara detta största.

181214 Det största som hänt mänskligheten ska snart firas

2018-12-07

2 Advent. Dagen då vi firar Herrens ankomst och födelse närmar sig. Det var inte bara människan Jesus som föddes hit det var också gudomligheten Jesus som kom. Men med det kom också Guds Rike. genom Jesus är vi medborgare där. Advent betyder väldigt mycket för oss. Den absolut största gåvan från Himlen kom då. Inget större har har mänskligheten hittills fått.

Advent och julen handlar om detta stora, Jesu födelse. Inget annat bara detta enda men övermäktigt underbart stora. Herrens räddning är kommen.

181207 Jesus och Guds Rike föddes till denna jord

2018-11-30

Advent....den tid då vi samlar oss för att bli påmind om att Jesus, Frälsaren är född till jorden. Oss till räddning. Ordet Advent betyder Herrens ankomst. Så vi kristna kommer ihåg Jesu födelse och väntar på Hans andra tillkommelse. Israels folk väntar på Messias. Vilken enorm kärlek Gud fadern visat oss då Han lät sin enfödde Son komma till jorden. Vilken fantastisk dag då han kommer igen till räddning för alla sina barn och sitt egendomsfolk. Denna kväll fick handla lite om advent, lite om några tidstecken och öppna funderingar. Varsågod:

181130 Advent väntan på Jesu återkomst

2018-11-23

Många av oss bär på onödig tyngd på våra axlar. Dåligt samvete och svårigheter att avgöra vad som är gott eller ont gör saken bara värre. Men Jesus har givit oss möjligheter att underlätta våra liv i denna svåra tid. Att förnyas i tanke och sinnevärlden lättar många bördor. Denna kväll ville Herren skulle handla om just det.

181123 Förnyelsen hos Herren ger dig kraft och frid

2018-11-16

En lång kväll med undervisning kring någon detaljfråga kring uppryckandet. Detta följt av en öppen och uppsluppen diskussion. Man skulle kunna säga att de fösta 30 min ca är undervisning och resten frågor och diskussion.

181116 Uppryckandet med lättsam diskussion efter

Vittnesbörd om en komisk situation med missförstånd och konstiga slutsatser.

181116 Senkommen förklaring till tidigare udda klädval

2018-11-09

Guds familj:  judarna Israel och de kristna går en härlig framtid till mötes. De som vill utrota eller förfölja Guds familj bör tänka sig för.

Det är själva Skaparen de utmanar. Ingen kan besegra Herren Vår Gud.

181109 Judar Israael och kristna är Guds älskade ögonsten

2018-11-09

Om "Kristallnatten"    Kristallnatten

2018-11-02

HM Konungens slogan är "För Sverige i Tiden". Om du vill vara för Sverige i denna tid så kan du få mycket nytta av vad som finns i denna inspelning. Herren ropar på sitt folk.

181102 Kom tillbaka till Mig , säger Herren

2018-10-26

Solen drivs av sina inre kärnreaktioner. Vinden drivs av sin strävan att utjämna temperaturskillnader och tryckskillnader. Månen och allt som rör sig i rymden drivs av gravitationsförhållanden, tröghetslagar, centrifugalkrafter osv. Träden drivs av solen genom fotosyntesen. Allt drivs alltså av någonting. Bilarna drivs av bensin eller diesel. Vad händer om jag tankar diesel i en bensinbil?......tja det tar stopp väldigt fort. Vad drivs vi människor av då? Vi behöver näring och kraft vi också. Tyvärr har människan möjligheter att välja själv delvis. Det innebär att vissa av oss drivs av fruktan, fördomar, självförverkligande och annan ondska. Hos Jesus däremot får du möjligheten att få det rätta drivmedlet i tanken, nämligen kärlek. Det är vad Skaparen en gång tänkte att vi skulle ha som drivmedel i våra liv. Låt oss då gå till den rätta källan för att tanka. Vi går till korset och Jesu Kristi fullbordade frälsningsuppdrag.

181026 Leva av fruktan eller gå med Jesus

2018-10-19

Tänk att vi alltid kan få gå till Jesus

181019 Gå till korset Gå till Jesus

För er som vill veta mer om Halloween- firandet.

Fakta om Halloween

 

2018-10-12

Oj vad vi behöver Jesus och den Helige Ande idag. Om DHA fått råda i kristenheten har det mesta sett mycket bättre ut idag än vad verkligheten visar. Men många avledningsmanövrar har skett från mörkret så många har följt en annan väg. Jesus och hans korsväg är den enda räddning som finns.

181012 ......utan låt er istället uppfyllas av DHA

2018-10-05

Jesus, Kärleken, Livet, Korset och Sanningen är intimt förknippad med varandra. Herren vill leva med oss och ge oss vad vi behöver och saknar. Korset och Hans Golgata-gärning är startpunkten och förutsättningen för det. Det är till korset Herren vill att vi  ska återvända nu i dessa sista tider.

181005 Utan kärlek ingret liv. Utan kors ingen kärlek

2018-09-28

Herren kommer på nytt till bygden. Han har erbjudit de befintliga kristna att på nytt få tillgång till Korsets Kraft. Jesu fullbordade gärning ger dig syndaförlåtelse, rening från orättfärdighet, upprättelse osv. Du får tillräkna dig Hans rättfärdighet så slipper du kämpa med din egen. Vid Korsets fot har Jesu blod runnit för dig. Hans uppståndelsekraft finns där fortfarande. Vem vill inte gå dit? Herren står emot de högmodiga med de ödmjuka ger Han nåd.

När du i sanning ödmjukar dig inför Herren så kommer Han att upphöja dig. De som går till Korset blir den räddade och räddande församlingen i de sista tiderna.

180928 Herren ger de ödmjuka nåd

2018-09-21

För många av oss väntar en uppbygglig tid trots allt mörker. Herren har planer, planer som börjar vid Kristi kors och Hans fullbordade gärning på Golgata.

180921 Att delta i Herrens försonande kraft

2018-09-14

Goda nyheter. Herren startar något nytt men välkänt. Detta bekräftades även inom Sundsgruppen denna kväll. Underbar närvaro av Herren som gav hopp om att många fler ska få del av Herrens goda. Varsågod.

180914 Goda nyheter Herren startar något nytt

2018-09-07

Det stora valet

Valtider. Nu får vi gå och rösta. Vi får möjligheten att välja regering. Demokratin är bra men kan vi få välja vad som helst? Kan vi verkligen välja att barnen, pojkarna och flickorna, inte längre ska få behålla sin könsidentitet. I början på inspelningen så hade jag pratat om att detta förakt mot Skaparen var avskyvärt. Det finns alltså nu förskolor i Sverige som berövar barnen deras rätt att vara pojkar och flickor. Det ska inte längre vara han eller hon utan alla ska kallas hen. Jag läste om krafterna och makterna i himlarymderna och att det var därifrån detta avskyvärda kom. Tyvärr så är de första 20 minuterna borta från inspelningen. Jag glömde helt enkelt att slå på den. Förlåt mig för det. Det blev lite hoppigt i inspelningen denna gång. Men Sundsgruppen är igång igen så jag lägger ut denna inspelning ändå.

180907 Det stora valet

 

2017-09-22.

Denna fredag så hade vi undervisning som vanligt. Men tyvärr så blev inspelnings- apparaten strömlös efter 5-6 min så det finns helt enkelt inget att lägga ut.

Men här får ni två härliga videor (10 min) som till viss del sammanfattar undervisningen. Varsågod:

You raise me up.

Great is The Lord

 

2016-10-10

Förklaring till denna nya hemsida och varför Widells lämnat gruppen.

Tryck på länken nedan.

Förklaring