valkommen-hit img_1852 Sundsgruppen träffas varje fredag kl 19.00 i Bönhuset i Domsjö. Samlingarna är offentliga och alla är välkomna. ____________________________________________________ Vi tackar för den goda respons ni hittills givit och ger. Tack för uppmuntran och det visade intresset. Vi ser framåt med tacksamhet på framtida responser. För din kännedom så vill jag meddela dig att inget av det du skriver kommer att publiceras offentligt, såvida du inte själv säger ditt ja till det.

En stor del av Sundsgruppens undervisning och vittnesbörd från de sista åren finns på denna hemsida. Pröva allt, behåll det goda från Herren. Vi älskar vår Herre Jesus Kristus och längtar efter den dagen när Han kommer åter på skyarna!

__________________________________________________________

2018-03-09

Mörka krafter och främmande religioner vinner mark i Sverige. Men är vi verkligen så försvarslösa? Nej..enligt Ordet bor Herrens makt inom dig om du har Jesus som Herre i ditt liv. Vi är inte utan verktyg eller kraft.

180309 Guds kraft bor i dig

 

2018-03-02

Tvivel och tillkortakommanden kommer i allas våra liv. Men är det verkligen en nackdel? Olika ideal som samhället (världen) präglar oss med kanske bara är "denna tidsålders gud". Tappa inte modet kära medmänniska när du är svag är Herren nära. I svagheten är kraften störst.

180302 Svaga, bräckliga människor är en tillgång för Herren

2018-02-23.

Lättsam undervisning kring den kväll när Jesus instiftar det Nya förbundet. Nattvardens instiftande är också starten för det nya Livet i Jesus Kristus. Herrens kärlek till människan manifesteras senare i Hans Korsfästelse. Jesus fullbordar sitt lopp på jorden till räddning för alla som vill ta emot hans eviga gåva.

180223 Jesus instiftar det Nya Förbundet i sitt eget blod

2018-02-16.

Inspelningen för denna kväll blev tyvärr förstörd. Inget att lägga ut alltså.

2018-02-09

Att laglösheten tilltar i Sverige kan man knappast undvika att se. Konsekvensen blir att kärleken svalnar. Istället växer själviskheten och självförverkligandet. En avgud inom människan själv får mer herravälde. Hemskt men sant. Vi kristna kan välja en annan väg. Låt oss göra det. Om kärlekens rätta väsen handlar dagens predikan. 180209 Utan Herrens kärlek dör allt det goda

2018-01-26

En mycket viktig profetia/hälsning från Herren förmedlades denna kväll. Sprid den gärna vidare till dina kristna syskon.

180126 Profetia till Herrens barn i Sverige

2018-01-19

Diskussionen var livlig, öppen och fylld av kraft denna kväll. Svårt att redigera eftersom allt inte kan läggas ut offentligt. Ett tredje juridiskt kön utreds av regeringen. Det kanske ska bli möjligt att stjäla barnens könsidentitet. Hemska tanke men det håller på att ske. Gud, Skaparen kanske skall kallas kvinna eller moder. Kan det vara den felaktiga ekumeniken som åstadkommer detta. ....Nja..människor kan bli vilseledda av olika krafter men antikrist ligger bakom. Han ska ju bedra hela jorden så varför inte. Herre .....bara du kan hjälpa oss. Hjälp oss.

180119 Jesus Fadern mannen och kvinnan Det är gott

180119 Marknaden ekumenik politik

2018-01-12

Första samlingen för detta året kom att handla om hur Herodes försökte att bekämpa Sanningen. Han ville vara kvar vid makten och själv kunna avgöra vad som är rätt och fel. Driven av sina onda maktbegär kunde han naturligtvis aldrig göra något rätt. Men han var kung så vad skulle omgivningen göra mot honom? De flesta gjorde som han sa helt enkelt för att inte dödas själva. Att göra som Herodes innebär att man bekämpar även sin egen räddning. Herodes dog alldeles efter Jesu födelse. Det fanns helt enkelt en gräns för hur ond ondskan skulle få bli. Samma gäller idag. Det finns en gräns. Tröst för dig som lider och våndas över den onda utvecklingen i vårt land. Maning till omvändelse för dig som deltar, medverkar och njuter av denna onda utveckling. Bekämpa inte Sanningen Jesus Kristus.....Han är även din räddning.

180112 Utan Jesus finns ingen räddning från synd och skuld

2017-12-15

Sista samlingen innan jul och nyårshelgerna. Fokus på Jesus, Namnet och effekterna av Hans födelse. Samlingen var mycket mer innehållsrik än vad som de publicerade inspelningarna antyder. Diskussion kring olika tillstånd inom kristenheten på vår jord var levande. Det mesta av den diskussionen är bortklippt av olika skäl. Undervisningsbiten och ett bemötande kring en frågeställning läggs ut av denna långa kväll.

171215 Jesus betyder att Gud är med oss för att rädda oss

171215 Guds kärlek förvandlar Blodet renar

2017-12-08

Herrens födelse proklameras med styrka och kraft. Frälsaren, räddaren föds.

171208 Gud vill att Sonens betydelse och födelse ska vara känd

2017-12-01

Herrens ankomst till jorden förbereds grundligt. Änglar och Den Helige Ande verksamma. Maria och Elisabeth prisar och tackar Herren för stora ting.

171201 Jesus avlas av Den Helige Ande Johannes andedöps i moderlivet

2017-11-24

Jesu födelse väl förberedd av Fadern. Jesus avlas av Den Helige Ande och Johannes föds genom ett Gudagivet under.

171124 Johannes banar väg för Jesus

2017-11-17

Landet avkristnas enligt en ond plan. Vad säger Ordet? Finns tröst att hämta hos Herren? Ja......Han kommer att förkorta tiden.

171117 Herren Jesus förkortar snart tiden

2017-11-10

Många nya ideer och trender har kommit in i Guds kropp senaste decennierna. En del bra, en del dåliga. En del från Herren och annat från själafienden. Aposteln Johannes uppmanade på sin tid Herrens barn till att alltid pröva andarna. Detta för att inte Guds goda inom församlingen inte skulle fördärvas eller ryckas ifrån dem. Många vettiga ideer men har vi prövat andarna bakom dem? Lite om vikten att pröva andarna handlade denna kväll om. Varsågod:

171110 Jesus dog för dig pröva därför andarna

2017-11-03

Bön för särskilda behov blev huvudingrediensen i denna samling. Eftersom det kan vara av känslig karaktär så spelas dessa moment inte in.

Men Herren visste vad som skulle ske så därför hade han givit Ord att förmedla som behövdes förbönsämnena och undervisningen.  Varsågod:

171103 Jesus nåden större än lagen

2017-10-27

Herren vill påminna oss om vikten av att lita på Honom i svåra tider.

171027 Ang felaktig tillbedjan och märket

2017-10-20

Lite om vikten av att välja rätt väg redan i detta livet.

171020 Vad är rikedom Jesus om tidsåldrarnas slut

2017-10-13

Mycket av vad vi ser av nutida ondska kan sammanfattas i detta som vi pratar om i denna diskussionspredikan.

171013 När människan blir Gud

2017-09-29

Vänner..ett fint och värdefullt ord och förhållande. Men på samma sätt som ordet kärlek missbrukas och ges fel betydelse i många sammanhang så har också ordet vänner mer och mer getts fel betydelse. Herren förklarar för oss vad sann vänskap är. Vänskap från Hans perspektiv. Tyvärr, väldigt snabbt, så växer också andra saker fram i vår kultur nu. Där tycks man också vara "vänner" dock bara om man har nytta av eller tjänar på vänskapen. Två motpoler.

170929 Vänner till Jesus eller världen

2017-09-22.

Denna fredag så hade vi undervisning som vanligt. Men tyvärr så blev inspelnings- apparaten strömlös efter 5-6 min så det finns helt enkelt inget att lägga ut.

Men här får ni två härliga videor (10 min) som till viss del sammanfattar undervisningen. Varsågod:

You raise me up.

Great is The Lord

2017-09-15

Jenny påminner oss om Herrens nåd och de initiativ Han tagit för att vi ska bli frälsta. Sedan fortsätter jag med vad fruktan kontra kärlek kan göra med oss.

Som ni kanske märkt så är inspelningarna lite kortare nu. Våra samlingar har fått en lite annan karaktär sedan en tid. Vi har lagt till öppna reflektioner, diskussioner och frågor och svar. Detta moment i samlingarna lägger vi inte ut offentligt för att inte hämma det fria och öppna samtalet. Men om du är närvarande så kan du få delta eller bara lyssna precis som du själv vill. Igår var det både allvar och skratt när den fria diskussionen tog vid. Riktigt givande.

170915 Jenny J Guds gåva och nåd

170915 Fruktan eller Herrens kärlek

2017-09-08

Ditt företag kan få tjäna Guds syften och var ärlig när du vill följa andens ledning. Det kan finnas ett pris att betala i det. 170908 Välsignad affärsverksamhet och Andens ledning

2017-09-01

Finns kärleken kvar i ditt hjärta och isåfall till vad är den kärleken riktad?

170901 Skyddet mot villfarelsen Kärlek till Sanningen

2017-08-31

OBS, OBS

Med anledning av den växande yogakulten så finns nu lite fakta och varningar  utlagda ang Kundalini- anden bl a. De finns under fliken "Mindfullness, yoga osv".

2017-08-27

Ursäkta den plötsliga början av denna inspelning. Den börjar mitt i en pågående diskussion. Svårt att klippa. Den Helige Ande kan bedrövas. Han kan lämna dig beroende av vad du vill gå för väg i ditt liv. 170825 DHA eller yoga Jesus eller pride

2017-08-23

Hämtat från Expressen. En fantastisk videosnutt. De två första barnen föddes med defekter. Det tredje föddes helt utan komplikationer eller defekter. Ultraljudet avslöjar varför? Vi som tror på att Jesus är Livet och Skaparen ler nog och kanske också förstår. Se efter själva: Jesus är aktiv fortfarande ?

2017-08-18

En varnade hälsning från Herren kom denna kväll. Den gäller i första hand Övik men är också gällande för

hela den evangelikaliska kyrkan i landet. Fritt att sprida.

170818 Varning till Guds barn ang Yoga och seanser

2017-06-30

Ett, för de flesta, uppmuntrande budskap kom denna kväll. Det finns i filen som börjar med profetia. 170630 Profetia Det kommer en tid

170630 Det kommer en tid

2017-06-30

Stefan Gustavsson (Apologet, föreläsare och debattör) ger en bra analys över situationen i värt land.

"Behöver tron försvaras?"

https://www.youtube.com/watch?v=MLZSMYTmJfY&feature=youtu.be

2017-06-16

Några viktiga saker för oss att tänka på eftersom vi lever i en bedräglig tid och kultur:

170616 Jesus löser dig från den ondes öppningar

2017-06-09

Denna "fikakväll" var riktigt härlig. Vi fick ett underbart vittnesbörd av Rolf. Ett vittnesbörd som rörde oss på djupet och vi fick förstå mer av Herrens ofantliga nåd och kärlek. Tack Rolf. Som avslutning läste jag ett ord som var avsett för någon särskild mottagare. Kanske en av er lyssnare på nätet. Varsågod: 170609 Rotad i Kristus

2017-06-09

Frid alla. En del frågor har kommit angående yoga, mindfullness osv. Jag lägger ut ett svar som kan anses angeläget för alla kristna.

Mindfulness bl a ökar lavinartat.

Obs: Detta är en fråga jag besvarade till en annan. Men svaret är giltigt och av stor betydelse för oss alla kristna.

Din fråga om Mindfulness är ockultism är inte alldeles lätt att besvara med ett enkelt ja eller nej.

En av betydelserna med ordet ockultism är dolda gärningar, riter eller metoder. Och Mindfulness är inte något dolt. Det utövas helt öppet numera. Just detta att det utövas så öppet är ett kraftigt varningstecken. Om du skulle försöka att övertyga någon om att detta är ockultism så kommer de ha ett motargument i detta faktum att det sker så öppet och även inom kyrkorna. Läs resten här:      Mindfullness, yoga osv

2017-05-26

170526 Jesus instiftar det Nya Förbundet

2017-05-19

Denna kväll var verkligen välbehövlig för oss i Sundsgruppen. Så mycket skratt och glädje vi fick uppleva i slutet på samlingen. (Det mesta bortklippt) Jag vill tacka alla som bidrog med ljudlig uppmuntran, uppsluppet högljudda skratt och glädje. Det behövdes då vi har rört så svåra och tunga ämnen senaste tiden. Herren vet vad Han gör. Jag vill också tacka för det mycket uppbyggliga och givande "eftersnacket". Det var dock svårt att redigera och klippa men håll till godo med detta:

170519 Olika frågeställningar med anledning av den Isebelska kulturen

170519 Slutbön kring bygdens seanser och yoga

170519 Uppsluppet kring ålder på jorden och i himlen

Tidningen Dagen har också bidragit till att upplysa landet om vad som sker kring det växande häxområdet.(Häxeri ingår i den Isebelska kulturen).

Två artiklar från den 19 maj 2017 är det jag menar. De heter "Häxans återkomst – allt fler söker sig till häxkonsten i Sverige" och " Tina lämnade livet som häxa - blev kristen. Båda artiklarna skrivna av Jonatan Sverker.

Jag rekommenderar er att läsa dessa artiklar också. De är både skrämmande och hoppingivande. Tänk på att:

Ef 1:18-23

" Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga  och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,  högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter , och honom som är huvud över allting gav han till församlingen  som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla". 


2017-05-12

170512 Yoga är utslocknande. Jesus ger liv även vid misslyckande

170512 Ordet meditation Yoga Kundalini Regnbågen frågor svar

2017-05-05

170505 Guds Kärlek förklarad 170505 Jesus räddar från det Isebelska riskområdet A 170505 Jesus räddar från det Isebelska riskområdet B

2017-04-28

I inspelning A uppträder en mystisk störning efter 17.30 ca. Men håll ut. Den upphör av sig själv efter ca 55 sek. Jag kunde inte få bort den och förstår heller inte vad som orsakade den.

170428 Jesus är motpolen till det ockulta i den Isebelska kulturen A

170428 Jesus är motpolen till det ockulta i den Isebelska kulturen B

2017-04-21

Tekniska problem med inspelningsapparaten. Detta medförde att inspelningen avbröts av sig själv. De sista 15-20 minuterna försvann alltså. Därför finns två filer att lyssna på. Den som heter..........Början... är ur det inspelade materialet på plats innan inspelningen avbröts. Den del som heter ........Fortsättning... är det som försvann men som jag spelat in på nytt. Detta gjorde jag i mitt hem så akustiken är helt annorlunda. Jag pratade dessutom lite mer kring temat hemma än vad jag gjorde vid inspelningen i Bönhuset.

170421 Jesus kontra den Isebelska kulturen Början

170421 Jesus kontra den Isebelska kulturen Fortsättning

2017-04-07

Terrordåd i Stockholm och Undervisning kring Jesus i påsken.

Denna samling innehöll en del överraskande och spontana  moment. Bl a så fick vi höra en mycket vacker sång på finska hämtad ur Jes 53. Några av oss som var där förstod kanske inte språket men vi upplevde Den Helige Ande i denna sång. Varsågod lyssna till denna fina sång av Johanni.

Ur Jes 53 av Johanni

170407 Inledning Bön kring Stockholmshändelsen

170407 Jesus i Påsken A

170407 Jesus i Påsken B

2017-03-31

Nattvarden och lite om vår syn på Herrens avsikter med Nattvarden.

170331 Herrens Måltid Varför då

2017-03-24

170324 Guds Rike Riket annorlunda

2017-03-17

Denna kväll blev lite annorlunda. Detta för att några som är nya på Vägen fick mycket utrymme med frågor och diskussioner. Det märks i hur jag fick klippa inspelningen. Jag ber om ursäkt för klippkvaliten. Dock så finns de bibelord med som Herren gav. Dessa som är nya på Vägen är inget besvär utan en ljuvlig tillgång så jag är säker på er förståelse. Herren välsigne er alla.

170317 Gud är ljus inget mörker finns i Honom

2017-03-10

Lite kring Jonny Widells senaste utsagor och den allvarliga situationen för landets kristna ungdomar och barn.

170310 Herrens ankomst flyttad Herre hjälp våra ungdomar

2017-02-24

170224 Jesus ingen idol men du är verkligen någonting

170224 Frågor, Blogg eller inte

2017-02-17

170217 Äga eller förvalta

2017-02-17

170217 Sundsgruppen formalia

2017-02-10

170210 Herren svarar på bön men inte hur som helst Del 1

170210 Herren svarar på bön men inte hur som helst Del 2

170210 Många blev bedragna men Herren vill ge goda gåvor

2017-02-03 Fikakväll i Sundsgruppen

170203 Bön i Jesu Namn

2017-01-27

Med anledning av Förintelsens minnesdag

170127 Guds familj kunde inte utrotas

2017-01-09

Lyssna på denna befriande undervisning av Sven Reichman. Han berör Antikrist, sista tiden, synden. nåden i syfte att vi inte skall låta oss bedragas. REKOMMENDERAS.

Ande Kött Antikrists signalement

 2016-12-07

Intervju med Stanley Sjöberg av Swebbtv. En ögonöppnare ang den utveckling som sker.

Pastor Stanley Sjöberg om islamiseringen och Sv.Kyrkans hållning till detta.

2016-10-10

Förklaring till denna nya hemsida och varför Widells lämnat gruppen.

Tryck på länken nedan.

Förklaring